Kyrkor utvecklar sitt diakonala uppdrag

Just nu är medmänsklighet och diakoni en rykande aktuell samhällsfråga som har en direkt koppling till det arbete som dagligen sker i många av landets kyrkor. Här får människor i utsatta situationer stöd och vägledning. Varje år i september fokuserar landets kyrkor gemensamt på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad. Och i början av oktober arrangeras tre idédagar för socialt och diakonalt arbete inom kyrkor och kristna organisationer.

omslag diakonins månad 2014-Begreppet diakoni hör hemma i kristet språkbruk. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag, förklarar Björn Cedersjö, direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd.

-Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” Diakoni är praktiserad mänsklighet, fortsätter Björn Cedersjö.

Den nya skriften (40 sidor) inför Diakonins månad 2014 är en introduktion till kyrkornas sociala arbete. I år har materialet temat ”Diakoni – mer än ord” och har tagits fram av SKR:s referensgrupp för diakoni i en process som pågått sedan 2012. Referensgruppens medlemmar har i olika skeden gett kommentarer och synpunkter till huvudförfattarna Sanna och Hans-Erik Lindström. Skriften har byggt vidare på ”Barmhärtighet och solidaritet” som gavs ut av Sveriges kristna råd 1997.

-Vi vill med det här materialet uppmuntra till studier och samtal om kyrkans diakonala tjänst. Vi tror att det är hela kyrkans uppdrag som utövas såväl av många volontärer i olika sammanhang som av särskilt utbildade och avskilda människor, säger Björn Cedersjö.

-Föreningen mellan inre djup och yttre engagemang har alltid drivit oss, säger en av författarna till årets material, Sanna Lindström.

– Diakonin handlar kanske mindre om vad du gjort idag och mer om på vems sida har du stått idag, sade Hans-Erik Lindström.

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingst – fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

För att ytterligare fokusera kyrkans diakonala uppdrag arrangeras under oktober månad tre idédagar i Jönköping för socialt och diakonalt arbete i kyrkor och kristna organisationer. Ämnen som då kommer att fokuseras är exempelvis; ”Vad kännetecknar en mötesplats som stärker och ger individen verktyg att hantera sin livssituation bättre och öka livskvalitén?”, ”Hur uppstår det goda mötet?”, ”Finns det mötesplatser som riskerar att bli omänskliga och opersonliga?” Bland talarna finns Tomas Sjödin, Olle Carlsson och Ninni Smedberg. Arrangörer är Bilda, Sensus, Hela människan och Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss