Kyrkornas uppmanas att vara med och be för fred i världen. Foto: Mikael Stjernberg.
Sveriges kristna råd uppmanar alla troende att be för fred i världen. Foto: Mikael Stjernberg.

”Internationella fredsdagen” (Peace one Day) är från början ett initiativ från skådespelaren och filmmakaren Jeremy Gilley. 2001 bestämde FN:s medlemsstater att den 21 september även skulle vara internationella dagen för global vapenvila och ickevåld. Inom ramen för ”Årtiondet för att övervinna våld” (2001-2010) beslöt Kyrkornas världsråd år 2004 att den 21 september även skulle fungera som den ”Internationella bönedagen för fred” (International Day for Prayer for Peace).

Inför årets ”Internationella böndag för fred” har Sveriges kristna råd tagit fram en bön som är anpassad för denna dag (se nedan).
-Efter en period med historiskt låg konfliktnivå i världen så vände kurvan för några år sedan. Vi ser nu att antalet konflikter ökar, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
-Bön är ett sätt att tala med Gud och är en viktig del i den kristna tron. Jag hoppas att många vill vara med och be samtidigt och tillsammans, fortsätter Karin Wiborn.

Den 18 till 24 september förenas kyrkor världen över i en gemensam bönevecka för fred i Palestina och Israel. Det är en möjlighet att be och visa sitt stöd för rättvisa, fred och försoning för alla i Palestina och Israel. Temat 2016 är ”Gud har rivit skiljemuren” från Efesierbrevet kapitel 2 och vers 14: ”Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen”.

Under denna vecka uppmanas kristna att be och samtala om vad som kan göras för att främja fred och rättvisa. En särskild bön från Jerusalem har tagits fram för veckan. Budskapet  är att nu är det tid för palestinier och israeler att dela en rättvis fred.

”Världsveckan för fred i Palestina och Israel” är ett initiativ av Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF) som är en del av Kyrkornas Världsråd. PIEF uppmanar de som vill engagera sig i år att använda #DismantlingBarriers på sociala media.

Läs mer

”Internationella böndagen för fred”:
https://fred.skr.org/om-fred/bondag-for-fred/

Fredsbön i samband med Internationella böndagen för fred

Gud, när vi ser vår värld präglad av våld, terror och krig fylls vi av olika känslor och reaktioner. Vi känner sorg, hopplöshet och ilska, men också medkänsla, solidaritet och engagemang. Vi ber att du tar hand om oss och våra känslor och reaktioner. Ge oss tröst, hopp och eftertänksam besinning. Låt oss fyllas av din Ande så att vi kan bidra till fredliga relationer. Ge oss ny kraft och vilja att trots allt ändå ge vårt bidrag i bön och handling.

 Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, i kärlek till din skapelse kommer du med fred och försoning som en gåva och kallelse till världen. Hjälp oss att förvalta det förtroende du visar oss och leva efter din kallelse. Ge oss mod att följa dig och stå upp mot våldet var det än visar sig; i nära relationer, i vår närmiljö, våld mot kvinnor, våld och utnyttjande av barn, våld som är rasistiskt och omänsklig behandling av de som flyr för sina liv. Låt oss hitta former att visa vår solidaritet med de som drabbas av våld.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, vi ber för beslutsfattare och män och kvinnor med makt att de besinnar sig och tar sitt ansvar för det gemensamma bästa. Vi ber för fredsförhandlare och de som på politisk nivå kan bidra till fred och försoning. Ge alla som beslutar vishet och klarsyn så att de ser den spiral av våld som vapen och militära medel kan leda till. Låt beslut få präglas av insikten att fred är vägen till fred.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Vi ber för vår kyrka och vår församling. Hjälp oss här i vårt samhälle och vår bygd att vara ett tecken på fred. Låt oss möta varandra med respekt. Hjälp oss att inte fastna i vårt eget utan ge oss mod att våga gå över gränser och vara brobyggare. Ge oss kraft att aktivt motarbeta fördomar och generaliseringar om ”den andre”. Det är ibland svårt att förstå varandra. Det kan vara inom vår församling. Det kan handla om kristna som följer andra traditioner än vår egen eller medmänniskor med annan tro. Ge oss tålamod när vi försöker förstå varandra trots att det kan ta tid. Gör oss öppna för vad du Gud vill ge oss genom andra människor. Hjälp oss att inte göra skillnad på människor, utan se hur alla är lika viktiga för dig. Hjälp oss ge utrymme för allas röster. Låt oss Gud med din hjälp och nåd få vara med att bygga ditt rike som är ett fredens rike.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Och så tackar vi dig Gud för att många, på olika sätt, arbetar för fred. Tack för modiga fredsbyggare som ofta riskerar mycket och får betala ett högt pris för sitt engagemang. Tack för arbete för rättvisa som minskar konflikter och ger en grund för en mer fredlig värld. Tack för arbete som sker för att hålla fred med skapelsen och minska klimatförändringarna. Tack att vi får vara en del av din världsvida kyrka, som är en del av en global fredsrörelse, där vi kan ana att din Ande blåser försoningens och fredens vind.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Fortsätt läsa mer från oss