ljus - kopia

De kristna i Mellanöstern blir snabbt allt färre. Förtryck och förföljelse driver många på flykt, framförallt i Syrien där kriget nu pågått i fyra år. Sveriges kristna råd (SKR) och Svenska missionsrådet (SMR) uppmanar nu kyrkor och organisationer att be för länderna i regionen; för de kristna i de länder som berörts av den arabiska våren, för att religionsfriheten, liksom andra mänskliga rättigheter, ska respekteras fullt ut och för att de politiska omvälvningarna ska leda till positiva förändringar och inte till nytt förtryck av människorna.

Flera av SMR:s medlemskyrkor/organisationer finns på plats i Mellanöstern för att stödja människor som är prövade av krigets härjningar. Även många av SKR:s medlemskyrkor gör insatser. -Situationen är oerhört allvarlig och vi känner stor vanmakt inför vad som sker. Vi vädjar därför till våra politiker att göra allt vad som står i deras makt för att skydda människor och säkra fred och rättvisa, säger Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

-För troende är bönen en viktig kraft och vi uppmanar därför till en gemensam förbön i de gudstjänster som firas på palmsöndagen den 29 mars, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

-I Bibeln står det ”… där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matteus 18:20).
-I vår oro och ängslan för bröder och systrar tror vi att bönen kan förändra. Och när vi gör detta tillsammans i en gemensam bön, i olika kyrkor med olika traditioner över hela landet, tror vi att det påverkar, fortsätter Karin Wiborn.

Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd arbetar på flera olika nivåer för att stödja utsatta i Mellanöstern. Förra sommaren mötte exempelvis de båda organisationerna Utrikesdepartementet som en uppföljning av manifestationen i Stockholm (i oktober 2013) för utsatta troende. I samband med manifestationen skrev SMR och SKR ett gemensamt brev till dåvarande utrikesminister Carl Bildt. Vid mötet med UD presenterades bland annat fyra satsningar som Svenska missionsrådet föreslog att Sverige kan göra för att främja religions- och övertygelsefriheten genom utrikespolitiken. I höstas bjöd SMR och SKR in medlemskyrkorna/organisationerna till ett samråd om situationen i Syrien och Irak. Detta samråd följdes upp med ett möte på Utrikesdepartementet i början av året där den vånda och oro som finns bland medlemskyrkorna/organisationerna delades med UD.

Via Kyrkornas världsråd sker en global samordning av kyrkornas insatser i Mellanöstern. Kyrkornas Världsråd fördömde nyligen de senaste attackerna och grymheterna mot kristna byar i regionen Khabour i Governatorato Hassake i Syrien. Majoriteten av den kristna befolkningen i dessa byar tillhör den gamla kyrkan i öst, även känd som den assyriska kyrkan. Det finns också ett stort antal som är medlemmar i den syrisk-ortodoxa kyrkan. Några av dem härstammar från förfäder som flydde folkmordet 1915, och andra hade flytt från Irak efter en massaker i augusti 1933 och bosatte sig i Syrien i hopp att de kunde återvända en dag till sitt hemland. Nu har de blivit attackerade och fördrivna igen. Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är två ekumeniska mötesplatser för 25 medlemskyrkor respektive 34 medlemskyrkor/organisationer, vilket representerar en stor bredd av kristenheten i Sverige.

__________________________________________________

Gemensam bön för Syrien och Irak – 29 mars:

.
Treenige Gud, Fader och skapare av allt, Vår medvandrare i Jesus Kristus, Vår hjälpare, den heliga Andens vind.

Vi ropar, hela din skapelse ropar:

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Hör våra böner för systrar och bröder i Syrien och Irak som plågas, förtrycks och dödas.
Vi står vanmäktiga när barn, kvinnor och män utsätts för obegripligt våld och övergrepp.

Hör våra böner för de miljontals barn, kvinnor och män som är på flykt, för familjer som skiljs åt, för kristenheten i Syrien och Irak som går mot utplåning.

Vi lider med systrar och bröder av annan tro utsatta för samma våld.
Vi vill se ett slut på orättfärdigheten, kom med försoning!

Led oss till rättvisa och fred.

Vi ber i vår vanmakt när vi ser detta hända i vår värld.
Vi lider med kristna systrar och bröder. Hjälp oss att finna vägar till att vara fredens bärare.

Vi ber om vishet och ödmjukhet hos beslutsfattare och makthavare i Sverige och i världssamfundet.

Vi ber att alla goda krafter ska samverka och ge förutsättningar för ett slut på våldet och ett rättfärdigt samhälle. Kristus, du som gick lidandets väg för mänskligheten – kom med din räddning till våra bröder och systrar i Syrien och Irak.

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Din är makten och äran i evighet.
Amen.

__________________________________________________

Ladda ner bönen som PDF: Bön för Mellanöstern 29 mars

Fortsätt läsa mer från oss