bön kors migration

Att konvertera till en ny religion är en komplex och inte sällan omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Den 26 januari arrangerar Sveriges kristna råd (SKR) en utbildningsdag i Gävle om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktar sig främst till präster och pastorer och andra i lokala kyrkor som möter personer som vill konvertera till kristendomen under asylprocessen. Tidigare har tre liknande utbildningar ordnats.

Den 4 februari hålls ett rådsmöte för kyrkoledare och SKR:s styrelse med rubriken ”Hur möter vi varandra?” – ett samtal om migration, integration och samexistens. Bland de medverkande finns Jan Henningsson, sakkunnig med mångårig erfarenhet från Mellanöstern.

Den 14-15 april inbjuder Sveriges kristna råd till ekumeniska nätverksdagar i Stockholm om kyrkornas roll i flyktingmottagandet. Dessa årligt återkommande dagar om migration och integration har för många församlingsanställda blivit viktiga dagar för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte. -Vi kommer bland annat att fördjupa oss kring närvaro på boenden, stöd till ensamkommande barn, organiserad och meningsfull sysselsättning, berättar Björn Cedersjö, direktor vid Sveriges kristna råd.

Under 2013 och 2014 genomförde Migrationsverket tillsammans med Sveriges kristna råd en serie seminarier om ”Tro och trovärdighet” för personal inom myndigheten. Syftet var att höja kompetensen kring religion som asylskäl genom föreläsningar, fallstudier och gemensam reflektion. I september sker en uppföljning med Domstolsverket och kursen ”Religiös och sexuell identitet i asylmål”.

Sedan år 2005 har Sveriges kristna råd aktivt arbetat med opinionsfrågor kring migration och integration. Då genomfördes Påskuppropet som samlade cirka 160 000 namnunderskrifter för en humanare flyktingpolitik. Sedan dess har detta opinionsarbetet fortsatt, bland annat genom flera seminarier under Almedalsveckan och framtagandet av ”Manifest för en ny tidsanda – i migrationens, medmänsklighetens och mångfaldens tecken”. SKR är också remissinstans för frågor gällande svensk asyl- och flyktingpolitik.

Under hösten 2015 skrev Sveriges kristna råd följande debattartiklar och öppna brev om migration och integration:

Kyrkoledarnas debattartikel i DN den 24 december ”Hårdare praxis om migration riskerar vår medmänsklighet”:
https://www.skr.org/nyheter/landets-kyrkoledare-pa-dn-debatt-hardare-praxis-om-migration-riskerar-var-medmansklighet/

SKR:s debattartikel i Dagen den 27 november ”Människovärdet är i fara”: https://www.skr.org/nyheter/kyrkoledarnas-adventshalsning-var-inte-radda-vagra-hata-jorden-ar-herrens/

SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn skrev ett öppet brev till Stefan Löfven den 22 oktober ”Håll fast vid permanenta uppehållstillstånd”: https://www.skr.org/nyheter/oppet-brev-till-lofven-hall-fast-vid-permanenta-uppehallstillstand/

SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn skrev ett öppet brev till Stefan Löfven den 14 oktober ”Ställ inte utsatta grupper mot varandra”:
https://www.skr.org/nyheter/%e2%80%8buppmaning-till-lofven-stall-inte-utsatta-grupper-mot-varandra/

”Manifest för en ny tidsanda – i migrationens, medmänsklighetens och mångfaldens tecken”:
https://www.skr.org/wp-content/uploads/2012/09/migrations-manifest-2013.pdf

 

Fortsätt läsa mer från oss