skapelsetid naturen

-Genom ”Skapelsetid” vill vi inspirera kyrkor och församlingar att under perioden 1 september till andra söndagen i oktober fira gudstjänst kring skapelsen och hur vi lever tillsammans i vår värld, säger Björn Cedersjö, direktor för kyrka-samhällefrågor vid Sveriges kristna råd.

-I ett nordiskt nätverksarbete har vi arbetat fram en gemensam bön för tiden som kan fungera som en samlande bön i den mångfald av gudstjänster som vi kan fira. Det kan vara ett stöd att veta att vi är många som ber och engagerar oss för skapelsen, rättvisan och freden, fortsätter Björn.

I inledningen till årets material står: ”Varje tid av året finns det anledning att stanna inför skapelsen, inför de betingelser som vi lever under som människa på jorden. Varje andetag är något att förundras över. En liten bit matjord rymmer ett universum av liv. Vi behöver gå lite lättare fram på jorden. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden.”

-Gudstjänst är ett sätt att uttrycka en gemensam bön, en önskan och ett gemensamt hopp. När vi står inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära, så behöver vi som kristna också formulera det i våra gudstjänster, säger Björn Cedersjö.

Initiativtagarna till ”Skapelsetid” hoppas att olika kyrkotraditioner med olika uttryckssätt ska formulera gudstjänsten kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisan och hoppet. Detta skapar eftertanke kring livets förutsättningar och hur vi bäst kan skydda och våra livets väv.

Som en inspiration finns ett framtaget material med några texter som kan användas i gudstjänsten. Detta material kan med fördel kombineras med fantasi och kreativitet i det lokala sammanhanget. Gustjänstmaterialet är sammanställt av Henrik Grape.

Mer information – Värna den jord som Gud älskar:
I SKR:s skrift ”Värna den jord som Gud älskar” diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Denna nya skrift visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner ändå samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid:
https://www.skr.org/shop/varna-den-jord-gud-alskar-18/

Mer information – Kyrkornas världsråd:
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation

Fortsätt läsa mer från oss