Inför det kommande riksdagsbeslutet i juni om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige genomför kyrkorna flera opinionsinsatser. Bland annat uppvaktas migrationsminister Morgan Johansson och en uppmaning ges till alla att skriva under ”Folkkampanjen för Asylrätt”.

Atas Arborelius

Biskop Anders Arborelius och ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas är två av åtta personer som uppvaktar Morgan Johansson på Rosenbad. Foto: Mikael Stjernberg.

Onsdagen den 23 mars uppvaktar representanter för Sveriges kristna råd (SKR) migrationsminister Morgan Johansson (S) i ett samtal om den svenska migrationspolitiken. En delegation på åtta personer deltar i mötet på Rosenbad, däribland biskop Anders Arborelius, Katolska kyrkan (nuvarande ordförande Sveriges kristna råd), ärkebiskop Dioscoros Benyamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan och generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

-Som kyrkor menar vi att det finns en överhängande risk att våra värderingar långsiktigt urholkas med Sveriges nya migrationspolitik. Därför påminner vi om de grundläggande principer om alla människors lika värde som finns i ett antal konventioner, exempelvis rätten till asyl, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Detta var något som landets kyrkoledare uttryckte på DN debatt ”Hårdare praxis om migration riskerar vår medmänsklighet” (24/12). Artikeln fick stor uppmärksamhet i media.

SKRs arbetsgrupp för migration och integration beslöt vid sitt möte den 11 mars att uppmana alla att skriva på namninsamlingen ”Folkkampanjen för Asylrätt”. I kampanjen sägs:

Människor på flykt ska inte hindras att nå Sverige.
Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet.
Därför protesterar vi mot transportöransvar och alla hinder mot familjeåterförening!

Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige.
Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro.

Därför protesterar vi mot tillfälliga uppehållstillstånd och alla åtgärder som inskränker asylrätten och som strider mot barnkonventionen!

Sveriges kristna råd svarade nyligen i ett remissyttrande till Justitiedepartementet över det aktuella utkastet till lagrådsremiss ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”. Sveriges kyrkor reagerar starkt på det förslag som nu läggs fram och som allvarligt inskränker möjligheterna för människor på flykt att få skydd och att bygga en hållbar framtid i Sverige. Det grundläggande motivet till detta är att upprätthålla alla människors lika värde.

Fortsätt läsa mer från oss