Svenska kyrkoledare mötte idag utrikesminister Margot Wallström på Utrikesdepartementet. Foto: Mikael Stjernberg.

Utrikesministern inledde mötet med en tydlig vilja att lyssna och höra kyrkoledarnas ärende.
– Vi lever i en orolig värld vilket i många länder drabbar kristna. Det är chockerande, sade Margot Wallström.

Bakgrunden till dagens möte på Utrikesdepartementet mellan presidiet för Sveriges kristna råd och utrikesministern är upplevelser som svenska kyrkoledare nyligen gjorde i Myanmar (Burma) och Indien. Syftet med resan var att möta de kristna råden i dessa länder för samtal om religionsfrihet och religionsdialog. I programmet fanns också utrymme att möta företrädare för andra religioner.

– Vi upplevde ett stort behov att berätta vad vi sett och vad vi hör från våra kristna trossyskon, säger Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, en av kyrkoledarna som var med vid dagens möte.
–Vi önskade höra utrikesministerns syn på hur Sverige, genom EU och FN, arbetar för att stärka minoriteternas situation. Vi sade att vi gärna deltar i detta viktiga arbete, fortsätter Anders Arborelius.

Anders Arborelius vid mötet med Margot Wallström. Foto: Mikael Stjernberg.

– I höstas skrev presidiet en debattartikel i Göteborgs-Posten om situationen för troende i Mellanöstern. Vid dagens möte hade vi ett givande samtalade om innehållet i artikeln, berättar Lasse Svensson, kyrkoledare för Equmeniakyrkan.
Debattartikeln avslutades med fyra uppmaningar till den svenska regeringen och utrikesminister Margot Wallström att inom FN:s säkerhetsråd och EU med större kraft verka för att stödja folken i Irak och Syrien med att:
– aktivt stödja återuppbyggnadsarbetet och därmed främja den kommande freden så att människor kan återvända till/förbli i sina hemländer.
– arbeta för värdiga levnadsvillkor och medborgaskap för alla på lika villkor, oavsett kön, etnicitet och religion.
– stödja det interreligiösa arbetet i att bygga social sammanhållning och förståelse för samexistens.
– stödja demokratiseringsprocessen genom att involvera trossamfunden och det civila samhället i försoningsarbetet och kapacitetsuppbyggnad samt ge psykosocialt stöd.

– Vi hade ett öppet och gott samtal. Det framkom att innehållet i debattartikelns två första uppmaningar finns med i regeringens utrikespolitiska strategier. När det gäller det interreligiösa arbetet, social sammanhållning samt demokratiserings- och försoningsprocesser uttryckte utrikesministern en önskan om fortsatta samtal med trossamfunden, säger Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan.

Antje Jackelén lyssnar till utrikesministern. Foto: Mikael Stjernberg.

– Genom våra möten i Indien och Myanmar var det tydligt att det demokratiska utrymmet för minoriteter är hotat. Förföljelse och våldshandlingar pågår. Vi ser även den svåra situationen för troende i Mellanöstern, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
– Därför kändes det uppmuntrande att utrikesministern föreslog att de nordiska länderna kanske kan gå samman för att vara en mötesplats för interreligiös dialog.

De kyrkoledare som deltog i mötet med Margot Wallström ingår i presidiet för Sveriges kristna råd: Anders Arborelius, kardinal, Stockholms katolska stift, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Jacob Kasselia, präst, Syrisk-ortodoxa kyrkan (ersatte presidiemedlem Benyamin Atas som ej kunde närvara), samt Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Lasse Svensson samtalade efter mötet med Margot Wallström. Foto: Mikael Stjernberg.

Fortsätt läsa mer från oss