Presidet för Sveriges kristna råd berättar varför det är viktigt att be tillsamans. Från vänster Lasse Svensson, Karin Wiborn, Anders Arborelius, Antje Jackelén och Dioscoros Benjamin Atas (ordförande). Foto: Mikael Stjernberg.

Vid måndagens styrelsemöte för Sveriges kristna råd konstaterade landets kyrkoledare att det finns anledning att glädjas åt den demokratiska delaktigheten i landet och ett högt valdeltagande. Samtidigt såg styrelsen en stor osäkerhet i en krävande situation för landets folkvalda.

– I svåra och komplicerade situationer har vi troende alltid vänt oss till Gud, eftersom vi litar på hans hjälp och stöd. I sin kärlek vill Gud hjälpa oss att skapa ett samhälle som är gott och rättfärdigt för alla, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

– Bön är ett språk som ligger nära vårt hjärta. I dessa dagar har vi stor anledning att be om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

– Att be skapar fokus på goda lösningar och framtidstro och öppnar för Guds ledning både för dem jag ber för och för mig – det gör också att man öppnar sig för att bli bönesvar, säger kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan.

– Vårt vackra och fina Sverige går igenom svåra tider när det gäller valresultatet. Olika politiska partier kämpar för att bygga ett tryggt samhälle. Tillsammans har vi en plikt att be för vårt land och uppmana alla politiska partier att sträva efter enighet, säger ärkebiskop Dioscoros Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan.
Dioscoros Benjamin Atas citerar Jesu ord: ”Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett” (Johannesevangeliet 17:11).

Uppmaningen att be för landet har gett stor uppmärksamhet i media. Bland annat har den lästs upp i direktsändning i Nordegren & Epstein (P1) och i Morgonstudion (SVT).

– Vi uppmanar och välkomnar så många som möjligt att vara med att be och därför är vi glada över det oväntade stödet från media att nå ut med bönen, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.
– Det behövs en modig strävan efter det gemensamma bästa och bön hjälper oss att hålla samman som medmänniskor när annat vill splittra oss, fortsätter Karin Wiborn.

Bönen kommer att finnas med i radiogudstjänsten i Sveriges radio (P1, kl. 11.03) som på söndag sänds direkt från Ulriksbergskyrkan i Växjö.

Bön efter valet

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen.

Ladda ner bönen (PDF)

Gemensam bön för Sverige efter valet

Dessa kyrkoledare formulerade bönen (styrelsen för Sveriges kristna råd):
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Joseph Gobram, präst, Koptiska kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan
Gabor Sebestyen, kyrkorådsordförande, Ungersk protestantiska samfundet i Sverige
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS
Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss