Vid onsdagens möte på Rosenbad i Stockholm med EU-minister Cecilia Malmström uppmanade kyrkornas ledare Sveriges regering att stödja president Obamas uttalande om en kärnvapenfri värld. Även migration och antidiskriminering togs upp till samtalEU-ministern mötte sent på onsdagen representanter från Sveriges Kristna Råd (SKR) — kyrkornas nationella samarbetsorgan med 28 medlemskyrkor, Europeiska kyrkokoferensen (CEC) samt den katolska kommissionen för biskopskonferenser i EU-länderna (COMECE).

Under samtalen lyftes särskilt tre prioriterade frågor upp. Kyrkoledarna uttryckte sitt stöd för det så kallade Stockholmsinitiativet och riskerna med att säkerhetsfrågorna får stå i vägen för solidaritet och rättvisa i diskussionerna om migration. Det så kallade antidiskrimineringsdirektivet togs upp och delegationen betonade vikten av religionsfrihet för tolerans och ömsesidighet. Men även det uttalande som president Obama gjorde i våras om en kärnvapenfri värld togs upp och EU-ministern fick frågan om Sverige är berett att stödja USAs president.
— I samtalen berörde vi även frågan om Lissabonfördragets artikel 17, som talar om vikten av en fortlöpande dialog med trossamfunden. Ministern klargjorde att dialogen med trosbaserade organisationer och den svenska kristenheten är viktig och måste fortsätta, kommenterar Lennart Molin som är biträdande generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd.

Det är sedan lång tid tradition att de europeiska kristna samarbetsorganisationerna CEC och COMECE, tillsammans med företrädare för kyrkorna i ordförandelandet, träffar en minister under ordförandeskapsperioden för att framföra kyrkornas syn på vilka frågor och ämnesområden som är särskilt viktiga och i vilken riktning man vill se samhällsutvecklingen gå.

Delegationen bestod av:
Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet och ordförande i SKR:s styrelse 2009
Sven-Bernhard Fast, SKR:s generalsekreterare
Lennart Molin, biträdande generalsekreterare i SKR
Ragnar Svenserud, Europa-handläggare på Svenska kyrkan och ordförande i SKR:s arbetsgrupp kring det svenska EU-ordförandeskapet
Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift
George Joseph, ansvarig för migrationsfrågor i Stockholms katolska stift
Rüdiger Noll, biträdande generalsekreterare i Europeiska kyrkokonferensens (CEC) kommission för kyrka-samhälle (CSC), Bryssel
Piotr Mazurkiewicz, generalsekreterare i COMECE, Bryssel

Fortsätt läsa mer från oss