”Regeringen och relevanta myndigheter måste nu snarast gripa in med åtgärder riktade till utsatta grupper för att rädda människoliv”. Det skriver idag kyrkoledare till statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren (S) i ett öppet brev till regeringen. Kyrkoledarna syftar på akuta behov av åtgärder för de mest utsatta i samhället som hemlösa, papperslösa och arbetskraftsinvandrare i spåren av Coronaepidemin.

”Det är viktigt med krispaket för att rädda företag och hjälpa anställda som permitteras eller blir arbetslösa att landa så mjukt som möjligt. Mycket av detta finns nu på plats och det är hög tid att vårt lands mest utsatta får del av samhällets omsorger – ekonomiskt, socialt och hälsomässigt. Lokala församlingar och kristna hjälporganisationer vittnar nu om stora svårigheter, hur människor utan mat och pengar hör av sig och ber om hjälp i sin nöd.”

Det är delar av innehållet i kyrkoledarnas brev till regeringen som är undertecknat av presidiet för Sveriges kristna råd. Presidiet består av Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan, Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, samt Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Kyrkoledarna skriver att det behövs konkret hjälp med pengar och mat, men också tydlig vårdinformation, hälsovård och hygienmöjligheter, såsom offentliga toaletter och tvättstationer.

– Inom kyrkorna ser vi att de som vanligtvis har det svårast i vårt samhälle drabbas mest av alla. Vi möter idag människor som i allt större utsträckning saknar mat för dagen och som inte har ett hem att hålla sig hemma i, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Brevet till Stefan Löfven och Lena Hallengren avslutas: “Mänskliga rättigheter måste gälla alla människor som vistas i vårt land, utan åtskillnad. Kyrkorna och stora delar av det övriga civilsamhället gör vad vi kan. Kyrkorna, liksom viruset, gör inte skillnad på medborgare och icke-medborgare. Det kan inte heller det offentliga – stat, kommuner och myndigheter – göra. Därför kräver vi handling nu!”

Brevet till regeringen går i samma ton som den debattartikel som kyrkoledarna skrev i Expressen den 9 april: https://www.expressen.se/debatt/var-ar-stodpaketen-for-de-asylsokande/


Brevet i sin helhet

Till
Statsminister Stefan Löfven
Socialminister Lena Hallengren
Rosenbad 4
103 33 Stockholm

Sveriges kristna råd kräver åtgärder för de mest utsatta

I Coronakrisens tid är Folkhälsomyndighetens rekommendation till alla som tillhör någon riskgrupp att stanna hemma och be om hjälp med att handla mat, medicin och annat. Region Stockholms smittskyddsläkare menar att det vore bäst om inte bara riskgrupperna, utan alla som inte absolut måste ge sig ut, följer denna rekommendation.

Men mitt i krisen finns en stor grupp medmänniskor som lever i hemlöshet eller i mycket osäkra boendeförhållanden. De kan inte ”stanna hemma” för att undvika smitta eller isolera sig om de tillhör en riskgrupp. Det finns personer som redan nu saknar pengar att handla mat för. Det finns människor vars hälsa var skör redan före Coronakrisen och det finns dom som har svårt att få tillgång inte bara till vård utan också till information om den vård som finns.

Strax före påsk hölls ett digitalt möte mellan statsministern, kulturministern och representanter för kyrkorna och andra trossamfund. Kyrkornas företrädare lyfte situationen för de mest utsatta i samhället och efterlyste krisåtgärder riktade till dessa. Såvitt vi vet har ännu ingenting gjorts i den riktningen.

Det är viktigt med krispaket för att rädda företag och hjälpa anställda som permitteras eller blir arbetslösa att landa så mjukt som möjligt. Mycket av detta finns nu på plats och det är hög tid att vårt lands mest utsatta får del av samhällets omsorger – ekonomiskt, socialt och hälsomässigt. Lokala församlingar och kristna hjälporganisationer vittnar nu om stora svårigheter, hur människor utan mat och pengar hör av sig och ber om hjälp i sin nöd.

Drygt 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige enligt Socialstyrelsen. Samtidigt ser vi hur den ekonomiska nedgången gör att alltfler förlorar sina jobb och därmed sin försörjning, inte minst bland de papperslösa. I gruppen arbetskraftsinvandrare, alltså människor med tillfälliga uppehållstillstånd, finns också de som förlorat sina jobb och saknar marginaler. Stängda gränser gör att människor som fått avslag på sina asylansökningar ändå inte kan utvisas, vilket leder till att de är kvar i Sverige, men utan boende och utan egna inkomster.

Regeringen och relevanta myndigheter måste nu snarast gripa in med åtgärder riktade till dessa grupper, för att rädda människoliv. Det handlar om konkret hjälp med pengar och mat, men också tydlig vårdinformation, hälsovård och hygienmöjligheter, såsom offentliga toaletter och tvättstationer. Detta är helt nödvändigt för människor i utsatthet, men bra för hela vårt samhälle.

Mänskliga rättigheter måste gälla alla människor som vistas i vårt land, utan åtskillnad. Kyrkorna och stora delar av det övriga civilsamhället gör vad vi kan. Kyrkorna, liksom viruset, gör inte skillnad på medborgare och icke-medborgare. Det kan inte heller det offentliga – stat, kommuner och myndigheter – göra. Därför kräver vi handling nu!

För Sveriges kristna råd, presidiet

Anders Arborelius
biskop, Stockholms katolska stift, ordförande

Daniel Alm
föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan, vice ordförande

Benjamin Dioscoros Atas
ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan, vice ordförande

Antje Jackelén
ärkebiskop, Svenska kyrkan, vice ordförande

Karin Wiborn
generalsekreterare

PS. Läs även vår debattartikel i Expressen (9 april 2020) som talar i samma ämne:  https://www.expressen.se/debatt/var-ar-stodpaketen-for-de-asylsokande/ DS.

Kopia på brevet till:
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen.


Brevet som PDF

20200504 brev till stefan löfven och lena hallengren

Fortsätt läsa mer från oss