Dagens samtal hölls på Migrationsverket i Sundbyberg där kyrkorna och myndigheten gav sina bilder av situationen utifrån respektive perspektiv. Därefter följde en diskussion om hur arbetet kan utvecklas. Kyrkorna företräddes av biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, missionsdirektor Linalie Newman, Evangeliska frikyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, samt generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd. Dessutom deltog sakkunniga från SKR:s arbetsgrupp för migration och integration: Anna Karlgren och George Joseph, samt kommunikatör Mikael Stjernberg.

– Det var ett öppet och dialoginriktat samtal om svåra och komplexa frågor. Det fanns en enighet om problembilden i många av våra frågor. Mikael Ribbenvik bad att få återkomma i flera ärenden och vi var överens om att fortsätta dialogen, sade Antje Jackelén.

I mötet lyfte Anders Arborelius situationen för konvertiter i asylprocessen:
– Kyrkorna ser ett behov av ökad kunskap bland Migrationsverkets handläggare om vad konversioner är och hur processen i kyrkorna går till.
– Vidare anser vi att Migrationsverket behöver medverka till en bättre avvägning och balans mellan värdet av de intyg som präster, pastorer och diakoner skriver och värdet av den bedömning som handläggaren gör efter några timmars intervju. Kyrkornas personal har som regel lärt känna konvertiten i flera månader, i vissa fall flera år, sade Arborelius.

Kyrkoledarna i samtal med Mikael Ribbenvik. Foto: Mikael Stjernberg.

Kyrkoledarna tog bland annat upp situationen på asylboenden.
– Genom våra diakoner och ideella nås vi av information om den otrygghet och utsatthet för brott som människor lever i på de kollektiva asylboendena, sade Linalie Newman.

Newman informerade Migrationsverkets ledning om att SKR:s arbetsgrupp för migration och integration tagit ett initiativ där kyrkorna ska ha ekumeniska besöksgrupper vid alla Migrationsverkets förvar. Det är ett arbete som kommer igång under våren.

På senare år har frågan om konvertiter i asylprocessen blivit en stor fråga bland samfunden, men också bland enskilda medlemmar. Utifrån kyrkornas uppdrag arbetar därför Sveriges kristna råd med frågan på ett övergripande plan genom utbildningsinsatser, påverkansarbete samt står i regelbunden dialog med Migrationsverket och regeringen. Dagens möte mellan Migrationsverket och kyrkorna var en uppföljning på ett möte som hölls för ett år sedan.

Den 16 januari hölls speciell böndag över hela landet. Det var årsdagen för de bön- och ljusmanifestationer som hölls för konvertiter på flera platser i Sverige, bland annat på Sergels torg i Stockholm.

 

Fortsätt läsa mer från oss