Lördagen den 29 maj inleds den internationella veckan för fred i Israel och Palestina. Från kyrkoledare i Jerusalem kommer följande upprop, med en bön för söndagen den 30 maj.

”Vi tror att varje människa är skapad till Guds avbild och att hennes värdighet kommer från Gud. Vi tror att denna värdighet är given varje människa. Det betyder, särskilt här i detta land, att Gud har skapat oss, inte för att vi skulle strida och bekämpa varandra, utan för att vi skulle lära känna och ömsesidigt älska varandra och tillsammans bygga upp landet med  kärlek och ömsesidig respekt.

I avsaknad av allt hopp, brister vi ut i vårt rop om hopp! Vi tror på Gud som god och rättvis. Vi tror att Guds godhet till sist ska segra över hatets och dödens ondska, som fortfarande dominerar i vårt land. Vi ser fram emot ”ett nytt land” och ”en ny mänsklighet”, som är i stånd att resa sig och i ande och sanning älska var och en av sina bröder och systrar. (Ur Kairos Palestina-dokumentet)

Barmhärtige Gud, vår himmelske Fader, Skapare och uppehållare av varje människoliv, vi tackar och lovprisar dig för att du har gett oss din ende Son, Jesus Kristus — hans födelse i Betlehem, hans gärning i detta heliga land, hans död på korset och hans uppståndelse och himmelsfärd.
Han kom för att försona landet och världen.
Han kom som Fredsfursten.

Vi tackar dig för varje kyrka och varje församling i hela världen som ber för fred tillsammans med oss denna dag.
Vår heliga stad och vårt land är i stort behov av fred.
I din gränslösa och ofattbara kärlek till alla människor, låt din försonings kraft och fred fylla allas hjärtan, både  israelers och palestiniers – och överbrygga allt som skiljer kulturer och religioner åt.
I  landet som du gjorde heligt, befria oss alla från likgiltighet, förakt och våld, som bara skapar hat och död.
Öppna hjärtan och sinnen både bland palestinier och israeler!
Ge frihet och värdighet åt folket i Gaza som lever under betryck, hot och blockader.
Vägled de styrande i detta land, rena sinnen och hjärtan, så de blir sanna och verkliga tjänare till sina folk.

Låt ditt ord av kärlek till alla höras, led oss till rättvisa i alla länder, och ge oss kraft att förkunna ditt rike, som överbryggar det som skiljer och hindrar oss
— låt ditt rike komma.

Allt detta ber vi om i Jesu Kristi namn, han som rev ner skiljemurar som delar vår mänsklighet och genom sin heliga Ande ber med oss alla. Amen.”

Översättning: Kjell Jonasson

Fortsätt läsa mer från oss