Idag skriver presidiet för Sveriges kristna råd på Expressen debatt. Kyrkoledarna undrar hur de grupper som kyrkorna identifierat som särskilt utsatta under coronapandemin prioriteras i regeringens och kommunernas budgetarbete? Kyrkoledarna skriver att ett samhälle aldrig är starkare än sin svagaste länk.

Kyrkoledarna lyfter i sin text fram utsatta grupper i samhället som kyrkorna möter under pandemin. Det handlar exempelvis om hemlösa, papperslösa och äldre med låga inkomster: ”Vi möter den nya gruppen unga som varit timanställda och nu tappat fotfästet. De står utan arbete, mat och bostad. Den psykiska ohälsan ökar under pandemin hos ensamkommande med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen”.

Kyrkorna ser också en märkbar ökning av fattiga äldre och ensamma som besöker den öppna verksamheten för att få mat och gemenskap. Mycket av den sociala verksamheten sker idag utomhus. Härbärgen har fått spridas ut till flera lokaler för att människor ska kunna sova smittsäkert.

I Expressen skriver kyrkoledarna att en helt ny situation för kyrkornas diakonala verksamhet är att bearbeta sorg tillsammans med alla dem som inte fått ta avsked utifrån restriktioner: ”De frågor och den kritik som kommit fram angående vården av äldre angår oss alla.”

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver också att insatserna på individ- och civilsamhällesnivå är nödvändiga men inte tillräckliga: ”Beslutsfattarna måste också fortsatt se de revor som växer i samhällets skyddsnät: Hur kommer de grupper som kyrkorna identifierat som särskilt utsatta prioriteras i regeringens och kommunernas budgetarbete?”

Undertecknare av debattartikeln är presidiet för Sveriges kristna råd: Daniel Alm, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan, Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift, Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, samt Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Texten avslutas:

”Kyrkorna måste alltid synliggöra den utsattes perspektiv. Vår vision om ett varmt och inkluderande samhälle delas av många. Människans värde och värdighet har för alltid fått en särskild glans av det som hände i julnatten för drygt 2000 år sedan vid krubban i Betlehem. Hos Gud som blev människa råder aldrig något besöksförbud!”

I måndags släppte Sveriges kristna råd rapporten ”Utsatthet i pandemitid – kyrkornas bild 2020”. Där analyseras åtta särskilt utsatta grupper i samhället, däribland hemlösa, äldre med låga inkomster, papperslösa samt EU-medborgare. Rapporten beskriver varje grupp, samt ger en analys om behov av mobilisering på akut- och lång sikt.


Läs hela debattartikeln i Expressen

https://www.expressen.se/debatt/hos-gud-rader-aldrig-nagot-besoksforbud/

Fortsätt läsa mer från oss