25-30 september 2007 var SKR värdar för en kyrkoledardelegation från Irak. Det främsta syftet med besöket var att möta svenska församlingar och kyrkoledare för erfarenhetsutbyte och vänskapsbyggande. Kyrkoledardelegationen var också med vid öppnandet av Svenska kyrkans kyrkomöte 25 september. De medverkade även vid ett seminarium som Sida arrangerade i samverkan med Svenska missionsrådet.

Kyrkoledardelegationen inkluderade sex kyrkoledare ur Kyrkoledarnas Råd i Bagdad, bl a dess generalsekreterare ärkebiskop Avak Vakzen N Asadourian från Armeniska Apostoliska kyrkans stift i Bagdad. De övriga kyrkoledarna representerar Syrisk-ortodoxa kyrkan, Österns Assyriska kyrka, Kaldeiska katolska kyrkan, Syrisk-katolska kyrkan samt den Evangeliska kyrkan i Bagdad.

Fortsätt läsa mer från oss