Miljardstöd till idrott och kultur, men hur stöds trossamfunden utifrån coronapandemins påverkan? Den frågan ställer sig Sveriges kristna råd och uppmanar regeringen att se över ekonomiska stödpaket även till trossamfunden.


Presidiet för Sveriges kristna råd efterfrågar idag ekonomiskt stöd från regeringen till trossamfunden. I en debattartikel i Dagen skriver man ”Trossamfunden har fått ett litet ekonomiskt extra stöd från staten under pandemin. Förutom de allmänna bidrag som getts till ungdomsorganisationerna och till sociala insatser har trossamfunden i direkt stöd fått 50 miljoner kronor under 2021. Idrotten och kulturen har i flera omgångar fått stödpaket av staten och för några veckor sedan gavs ytterligare ett stödpaket om 1,4 miljarder till kulturen och drygt en miljard till idrotten för 2021.”

– Det är naturligt att även trossamfunden får del av det extrastöd som staten ger för att livet i civilsamhället ska kunna pågå under pandemin och kunna återstarta med kraft när pandemins nödvändiga restriktioner lättats, säger Björn Cedersjö, tf generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Kyrkornas ekonomi har påverkats kraftigt under pandemin. Flera tusen kyrkolokaler värms upp och underhålls trots att de i praktiken används sparsamt under rådande pandemilagstiftning, kollekterna inom Svenska kyrkan har halverats från 2019 till 2020. Ortodoxa kyrkor som ofta hyr lokaler har tvingats säga upp hyresavtal utifrån minskade kollekter. Kyrkor som hyr ut lägergårdar eller lokaler för konferensverksamhet har stora ekonomiska problem.

I debattartikeln skriver kyrkoledarna om det stora samhällsengagemang som finns i kyrkorna och att arbetet för människor i svåra situationer och bidraget till existentiell folkhälsa bör inte negligeras:
Kyrkorna har inte backat i sitt engagemang, utan snarare satsat för att se och fylla i de revor som växer i samhällets skyddsnät. Givetvis är det rätt med stora stöd till både idrott och kultur, men det borde även vara lika rimligt att på samma sätt stödja trossamfunden.”

Under pandemin har många kyrkor gjort extra stödinsatser, exempelvis för personer som lever i utsatthet. Det handlar exempelvis om hemlösa, papperslösa och äldre med låga inkomster. Flera kyrkor används idag också som vaccinationscentraler.

Artikeln i Dagen är undertecknad av presidiet för Sveriges kristna råd som består av föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, ärkebiskop Benjamin Dioscoros Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan samt tf generalsekreterare Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd.Läs hela debattartikeln i Dagen

Miljardstöd till idrott och kultur – men glöm inte trossamfunden – Dagen

Fortsätt läsa mer från oss