betlehem seappi
Kyrkoledarna vid gränsövergången vid Betlehem. Foto: Mikael Stjernberg

Ragnar Svenserud är en av fem svenskar som just nu är utsända av Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Denna morgon fick han besök av delegationen från Sveriges kristna råd.

– Sedan muren byggdes här i Betlehem år 2006 måste alla palestinier som har sitt arbete i Israel passera genom denna checkpoint. Och ofta tar det lång tid att stå i kö, förklarar Ragnar Svenserud.
– Eftersom många måste vara på jobbet klockan sju behöver man gå upp redan klockan fyra på morgonen. Det blir alltid trängsel och det är inte ovanligt att folk skadar sig, fortsätter Svenserud.

Ärkebiskop Anders Wejryd var en av kyrkoledarna som var på plats denna morgon:
– Jag har tidigare varit här och stått i köerna tillsammans med palestinierna. Man blir tagen av hur uthållig man är när man behöver sätta av en och en halv timma för att köa så här varje dag för att få sin försörjning. Tjänar det verkligen något syfte eller ökar det bara spänningarna? frågar sig Anders Wejryd.

Lasse Svensson är kyrkoledare för Equmeniakyrkan:
– Man får en djup känsla av tragik med ett land och två folk. Det blir så tydligt och smärtsamt när man ser denna komplexa situation med egna ögon. Man känner stark nöd och vill verkligen se en förändrad situation. Men positionerna verkar låsta med frustration, rädsla och höga murar. På något sätt måste situationen brytas och människor mötas, menar Lasse Svensson.

Genom Ekumeniska följeslagarprogrammet skickas följeslagare till Palestina och Israel för att genom praktisk solidaritet stödja utsatta grupper – såväl palestinier som israeler. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel är ett internationellt projekt initierat av lokala kyrkor. Projektet drivs av Kyrkornas Världsråd och Sveriges kristna råd samordnar den svenska insatsen.

kyrkoledare betlehem

De svenska kyrkoledarna är på ett niodagars besök i Palestina och Israel för att lära sig mer om den rådande situationen samt kommer att möta representanter för kristna grupper. Alla de fyra kyrkofamiljerna inom Sveriges kristna råd finns representerade på resan (lutherska, katolska, ortodoxa och frikyrkofamiljen). Syftet med resan är att få kunskap om situationen och hur kyrkorna i Sverige på olika sätt kan engagera sig och stödja de kristna, samt få fördjupad kunskap om det Ekumeniska följeslagarprogrammet och dess insatser.

Under onsdagen besökte kyrkoledarna också Födelsekyrkan i Betlehem och Herdarnas äng. Under de kommande dagarna besöks bland annat Yad Vashem (Förintelsemuséet), FN och det svenska konsulatet. Gruppen kommer också att fira sabbat i olika synagogor.

Läs mer om Ekumeniska följeslagarprogrammet:
https://foljeslagarprogrammet.se/

Fortsätt läsa mer från oss