Biståndet har nyligen höjts till en procent av BNI, men samtidigt kommer larmrapporter om urholkning av biståndet genom att använda det till andra ändamål än fattigdomsbekämpning. Något som kyrkorna inte accepterar, och som även går emot regeringens löften om ökad kvalitet i biståndet.

Kyrkorna kommer också att ta upp konflikten mellan den ökande svenska vapenexporten och riksdagens Politik för global utveckling (PGU) som anger att alla politikområden ska bidra till fattigdomsbekämpning.

Uppvaktningen sker i samband med ”Kyrkornas globala vecka” 19-26 november. Veckan är en storsatsning på att få alla landets kyrkor och församlingar inom alla samfund att uppmärksamma rättvisefrågorna i aktiviteter och gudstjänster.

I uppvaktningen deltar bl a
* Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift och ordförande i Sveriges Kristna Råd
* Göran Zettergren, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan och vice ordförande i Sveriges Kristna Råd
* Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet och ledamot i Sveriges Kristna Råds styrelse
* Lennart Molin, biträdande generalsekreterare och direktor för Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges Kristna Råd
* Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia
* Göran Sturve, generalsekreterare, Svenska missionsrådet
* Peter Brune, generalsekreterare, Life & Peace Institute
* Karin Lexén, policychef, Lutherhjälpen/Svenska kyrkan
* Anna Sandberg, Rättvisenätverket SPEAK.

Fortsätt läsa mer från oss