– Vi beräknar att präster, pastorer, diakoner och ungdomsledare i minst tusen församlingar har uppmärksammat rättvisefrågor i aktiviteter och gudstjänster under veckan, berättar Maria Persson, projektsekreterare på Sveriges Kristna Råd med ansvar för Kyrkornas globala vecka.

– Kyrkornas globala vecka och årets tema ”Utrota fattigdomen nu” har utan tvekan slagit igenom i Kyrksverige. Vi ska nu summera satsningen, men kan redan nu säga att vi arbetar för en fortsättning nästa år, säger Maria Persson.

Under Kyrkornas globala vecka 13-20 november skedde många olika aktiviteter. Flera hundra församlingar och organisationer gjorde rejäla satsningar utifrån de fördjupningsmaterial som fanns framtagna, och ”Utrota fattigdomen nu”-kampanjens symbol vita band gick åt som smör i solsken.

På riksplanet skrev kyrkoledare och organisationsföreträdare debattartiklar och uppvaktade biståndsminister Carin Jämtin kring fattigdomsbekämpningen. Globala veckans gäst Michael Kelly, hiv/aids-expert från Zambia, mötte svenska kyrkor och samhällsföreträdare med sitt vittnesbörd om hur fattigdomen måste utrotas för att hiv/aids ska kunna bekämpas. Radiogudstjänsterna under de söndagar som inledde och avslutade veckan lyfte temat och kampanjen ”Utrota fattigdomen nu”.

Om Kyrkornas globala vecka
Kyrkornas globala vecka har tillkommit utifrån ett nytt intresse för rättvisefrågor i kyrkor och organisationer och som ett svar på önskemål om en uppdaterad version av Kyrkornas U-vecka. Under Kyrkornas globala vecka inbjuds kyrkor, organisationer och enskilda att tillsammans bearbeta rättvisefrågor i aktiviteter och gudstjänst. Årets tema ansluter veckan till den större kampanjen ”Utrota fattigdomen nu” för att bidra till att förverkliga FNs millenniemål.

Arrangörer
Initiativet till Kyrkornas globala vecka kommer från Sveriges Kristna Råd, som i år arrangerade veckan tillsammans med Caritas, Diakonia, Liv- och Fredinstitutet, Lutherhjälpen, PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, Sensus studieförbund, Studieförbundet Bilda och Svenska missionsrådet.

Fortsätt läsa mer från oss