Skapelsetid pågår från 1 september till och med 4 oktober. Foto: Josef Stjernberg.

Nio kyrkoledare, däribland generalsekreteraren för Kyrkornas världsråd, Olav Fykse Tveit, och den katolske kardinalen, Peter K A Turkson, skriver i ett öppet brev till världens kyrkor:
”När miljökrisen fördjupas är det vår kristna kallelse att vittna om vår tro genom att vi modigt agerar för att bevara den gåva vi delar. Under Skapelsetid frågar vi oss själva: Ärar våra handlingar Gud som Skapare? Finns det vägar där vår tro fördjupas när vi försvarar ”de minsta av dessa”, de som är de mest utsatta när miljön förgiftas?”

Kyrkoledarna fortsätter:
”Vi inbjuder dig att förenas med oss i en trons resa som utmanar och belönar oss med förnyat perspektiv och djupare kärleksband. Förenade i vår uppriktiga önskan att värna skapelsen och alla som är delaktiga i den tar vi varandra i hand som bröder och systrar från olika samfund. Under denna Skapelsetid går vi tillsammans för ett fördjupad ansvarstagande utifrån vår plats i skapelsen.”

– Vi i Sverige har verkligen haft en lång och varm sommar detta år. Vi känner glädje och tacksamhet för allt det vackra och sköna. Samtidigt finns oron för hur detta hänger ihop med situationen för vårt klimat, säger Björn Cedersjö, direktor, Sveriges kristna råd.
– Jag hoppas att många, på olika sätt, vill aktualisera Skapelsetid i sina gudstjänster och i församlingslivet under september månad. Det får gärna ske ekumeniskt, fortsätter Björn Cedersjö.

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa påminner om vårt förhållande till skapelsen. Hela bredden av kyrkor i Europa är involverade. Sveriges kristna råd har gett ut skriften ”Värna den jord som Gud älskar”. Här diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och rättvisa. Skriften visar på hur kyrkornas olika teologiska traditioner samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen.

Material

Season of Creation:
http://seasonofcreation.org/

Hela brevet från kyrkoledarna

Kära systrar och bröder i Kristus,
Men fråga boskapen, den ska undervisa dig,
fåglarna under himlen, de ska ge dig svar.
Tala till jorden, den ska undervisa dig,
fiskarna i havet ska ge dig besked.
Vem av dem känner inte till att det är Herrens hand som har gjort det?
(Job 12:7-9, Sv folkbibeln)

En gång varje år, från 1 september till 4 oktober, sätter vi som är medlemmar i den kristna familjen av tid för att fördjupa vår relation med Skaparen, varandra och hela skapelsen. Vi kallar det Skapelsetid. Det började 1989 när Ekumeniska patriarkatet inom Ortodoxa kyrkan utlyste en bönedag för skapelsen. Nu är denna sak omsluten av den större ekumeniska familjen.

Under Skapelsetid samlas vi tillsammans för att glädjas åt den goda gåva som Guds skapelse är och samtidigt reflektera över hur vi tar hand om den. Denna period ger oss en värdefull möjlighet att ta en paus i vårt vardagliga liv och meditera över livets stora sammanhang som vi är invävda i.

När miljökrisen fördjupas är det vår kristna kallelse att vittna om vår tro genom att vi modigt agerar för att bevara den gåva vi delar. I Psaltaren sjungs: Jorden är Herrens med allt vad den rymmer, världen med dem som bor i den (Psalm 24:1). Under Skapelsetid frågar vi oss själva: Ärar våra handlingar Gud som Skapare? Finns det vägar där vår tro fördjupas när vi försvarar ”de minsta av dessa”, de som är de mest utsatta när miljön förgiftas?

Vi inbjuder dig att förenas med oss i en trons resa som utmanar och belönar oss med förnyat perspektiv och djupare kärleksband. Förenade i vår uppriktiga önskan att värna skapelsen och alla som är delaktiga i den tar vi varandra i hand som bröder och systrar från olika samfund. Under denna Skapelsetid går vi tillsammans för ett fördjupad ansvarstagande utifrån vår plats i skapelsen.

Lova Herren, min själ!
Herre, min Gud, du är väldig och stor, klädd i majestät och härlighet.
Du sveper dig i ljus som en mantel, du spänner ut himlen som ett tält.
Psalm 104:1-2

I Guds nåd,

Ärkebiskop Job of Telmessos
Permanent representant till Kyrkornas världsråd för det Ekumeniska patriarkatet, å den ekumeniska patriarken hans helighet Bartolomeus vägnar

Most Rev. & Rt. Hon Justin Welby
Ärkebiskop av Canterbury

Kardinal Peter K A Turkson
Prefekt, Kommissionen för att stödja mänsklig utveckling, Vatikanen

Dr rev Olav Fykse Tveit
Generalsekreterare, Kyrkornas världsråd

Rev dr Chris Ferguson
Generalsekreterare, Reformerta världsalliansen

Bishop Efraim Tendero
Generalsekreterare, Evangeliska världsalliansen

Rev dr Martin Junge
Generalsekreterare, Lutherska världsförbundet

Rudelmar Bueno de Faria
Generalsekreterare, ACT Alliance

Fader Heikki Huttunen,
Generalsekreterare, Europeiska kyrkokonferensen

Fortsätt läsa mer från oss