Helgen avslutas med en ekumenisk högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka. Foto: Mikael Stjernberg.

Cirka 150 personer väntas delta i ett högintressant program som innehåller föreläsningar och seminarier. Helgen avslutas med en ekumenisk högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka under söndagen klockan 11.00. Gudstjänsten leds av ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan och predikar gör generalsekreterare Olav Fykse Tveit, Kyrkornas världsråd. Medverkar gör också representanter för medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd, däribland kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan och kommendör Clive Adams, Frälsningsarmén.

För 50 år sedan möttes Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala under temat ”Se jag gör allting nytt”. Uppsala 1968 kom att få stor betydelse för den ekumeniska rörelsen i det fortsatta engagemanget för rättvisa och fred. Många av frågeställningarna från 1968 är fortsatt aktuella för kyrkorna och detta uppmärksammas i ”den svenska ekumeniska helgen” den 3-4 november i Uppsala.

Det finns en stor spännvidd på innehållet för lördagens tio seminarier, bland annat om rasism, interreligiös dialog samt ungdomars syn på ekumeniken. De frågeställningar som kommer att ställas är exempelvis Vilka är utmaningarna för kyrkorna idag och för framtiden? och Hur ser skärningspunkten mellan kyrka och samhälle ut idag?

Ett 30-tal personer medverkar i dessa seminarier, däribland Samuel Packiam, Henry Martin Institute, Indien, Isabel Phiri, Kyrkornas världsråd, Mattias Gardell, Uppsala Universitet, Sturla Stålsett, Meninghetsfakulteten, Oslo, Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan samt Urban Ringbäck, Smyrnaförsamlingen, Göteborg.

– För att blicka framåt är det viktigt att också titta bakåt. 1968 var ett händelserikt år på många sätt, så också vad gäller kyrkornas förståelse av sitt uppdrag i världen, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
Karin Wiborn fortsätter:
– Idag lever vi i en tid när sammanhållning och enhet, det vi i kyrkan kallar ekumenik, utmanar tendenser av isolering och polarisering i vår värld och i vårt samhälle. Hur kan vi hålla samman i ett gemensamt uppdrag i en värld som behöver sammanhållning och medmänsklighet?

Inbjudan till helgen är personlig men söndagens högtidsgudstjänst är öppen för alla. Den ekumeniska helgen ingår i en serie av internationella och ekumeniska möten i Uppsala med Kyrkornas världsråd och det världsvida biståndsnätverket ACT-alliansen.

Pressmeddelande och program

http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kristna_rad/pressreleases/kyrkans-utmaning-i-fokus-under-ekumenisk-helg-i-uppsala-2780384

Fortsätt läsa mer från oss