Trosrörelsen

Trosrörelsen är en del av den karismatiskt kristna rörelsen och betonar den Helige Andes verk i tiden, i kombination med en evangelikal och bibeltrogen bibelsyn, en baptistisk dopsyn och ett bejakande av apostoliskt ledarskap.

Rörelsens bibelsyn karaktäriseras som traditionell i bemärkelsen att man ser bibeln som Guds Ord och den centrala auktoriteten för kristen tro. Hjärtefrågor är tron, Anden och missionsbetoning som tar sig uttryck i såväl evangelisation och församlingsplantering, som ett starkt socialt engagemang. Gudstjänsterna präglas av lovsång, bön, förkunnelse och förbön. Trosrörelsens församlingar bedriver också flera kristna friskolor.

Församlingen Livets Ord i Uppsala är Trosrörelsens enskilt största församling och dess konferenser, speciellt den årliga Europakonferensen i juli, utgör samlingsplats för Trosrörelsen i Sverige och för Livets Ords internationella nätverk på cirka 800 församlingar.

Föreningen Trosrörelsen är sammanhållande organ för landets trosrörelseförsamlingar. Den bildades 1994, har säte i Uppsala och handhar rörelsens vigselrätt.

Trosrörelsen är inte medlem inom SKR utan är observatör.

Fakta om Trosrörelsen

Kyrkofamilj Frikyrkofamiljen
Medlem i SKR sedan 2017 (observatör)
Antal medlemmar i Sverige 5800
Antal församlingar 30
Bildades 1994 (Livets ord)
Föreståndare Joakim Lundqvist
Webbplats www.livetsord.se
E-post info@trpo.se
Postadress Axel Johanssons gata 3, 75103 Uppsala