S:t Selasse Etiopiska Ortodoxa Tewahedo Kyrkan i Sverige

Den Etiopiska-ortodoxa kyrkan i Sverige (Etiopiska Ortodoxa Tewahdo Kyrka Ärkestiftet i Sverige) bildades i slutet av 1980-talet av invandrare från Etiopien.

Sätet för kyrkan finns i Stockholm och dess tillhörighet finns inom den österländska-orientaliska traditionen i den ortodoxa kyrkofamiljen. Den första etiopisk-ortodoxa kyrkobyggnaden i Sverige, Medhanealem kyrka, invigdes år 1995 i Hagsätra, Stockholm.

Organisatoriskt styrs samtliga församlingar av ärkestiftet som leds av ärkebiskop Elias som står under patriark Merkorios med säte i USA. Den etiopisk-ortodoxa kyrkan är den till antalet största orientalisk-ortodoxa kyrkan i världen med uppemot 40 miljoner bekännare. Kännetecknande är att kyrkan är präglad av gammaltestamentliga och judiska inslag. Detta beror på att det historiskt har funnit en stark koppling till det judiska och en närvaro av judiska folkgrupper i Etiopen.

Gudstjänsten i den etiopiska-ortodoxa kyrkan förrättas på det liturgiska språket geez som blandas upp med sånger och hymner på det moderna etiopiska talspråken. Trummor, dans och sång är vanligt förekommande inslag i liturgin. De stora högtiderna är jul, påsk, timqet (högtid för Jesu dop), Mesqel (Det sanna korsets högtid).

Fakta om S:t Selasse Etiopiska Ortodoxa Tewahedo Kyrkan i Sverige

Kyrkofamilj Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen
Medlem i SKR sedan 2011
Antal medlemmar i Sverige 1950
Antal församlingar 3
Bildades 195
Postadress Box 1036, 101 38 STOCKHOLM