Rysk-ortodoxa kyrkan (Ekumeniska partiaratet Konstantinopel)

Kristi förklarings ortodoxa kyrka är belägen i Stockholms norra innerstad.

Kyrkan befinner sig på sin nuvarande plats sedan 1907, men dess historia är mycket äldre; den hänför sig till början av 1600-talet. Kristi Förklarings ortodoxa kyrka är den äldsta av de ryska kyrkorna utanför Ryssland och församlingen är Sveriges första icke-lutherska församling efter reformationen.

Ryska kyrkan i Stockholm börjar sin historia 1617, i samband med fredsfördraget i Stolbova mellan Sverige och Ryssland. Vid detta år erhöll de ryska köpmännen i Stockholm och Viborg rätten att fritt få hålla sina gudstjänster enligt sin egen tro.

Kristi Förklarings ortodoxa kyrka är språkligt, kulturellt och religiöst sett en rysk-ortodox kyrka, men den är inte underställd den rysk-ortodoxe patriarken i Moskva. Istället står kyrkan sedan 1930-talet under den Ekumeniska Patriarken i Konstantinopel. Kyrkan betjänas av en heltidsanställd präst och ytterligare några ideellt engagerade. Förutom församlingen i Stockholm finns verksamma grupper på sju platser i landet.

Fakta om Rysk-ortodoxa kyrkan (Ekumeniska partiaratet Konstantinopel)

Kyrkofamilj Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen
Antal medlemmar i Sverige 2490
Antal församlingar 1
Bildades 1617
Postadress Birger Jarlsgatan 98, 114 20 STOCKHOLM