Evangeliska fosterlandsstiftelsen

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) är en självständig, demokratisk rörelse inom Svenska kyrkan, som betonar mission, ideellt engagemang och vardagskristendom.

EFS organiserar sig i missionsföreningar runt om i Sverige. Ursprunget finns i 1800-talets nyevangeliska väckelserörelse, vars förgrundsgestalt Carl Olof Rosenius smälte samman det lutherska arvet med inslag från pietism och herrnhutism. Sedan bildandet har huvudmålet varit att samla personligt engagerade människor för uppdraget att sprida evangeliet.

EFS betonar den personliga sidan av tron, användningen av bibelordet, mission både lokalt och globalt, samt alla kristnas ansvar för kyrkans uppdrag. Hjärtat i verksamheten är det arbete som bedrivs i de lokala föreningarna och det internationella missionsarbetet. Önskan är skapa miljö för Gudsmöten, till exempel genom gudstjänster, bibelsamtalsgrupper, körer, barn och ungdomsverksamhet samt diakonalt arbete.

Visionen är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus Kristus. EFS framhåller vikten av vardagskristendom och den personliga efterföljelsen och ansvaret att bidra till en god samhällsutveckling i Sverige.

Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) är en rörelse inom Svenska kyrkan som är medlem i Sveriges kristna råd. EFS har inget eget medlemskap i Sveriges kristna råd. Svenska kyrkan: Länk.

Fakta om Evangeliska fosterlandsstiftelsen

Kyrkofamilj Lutherska kyrkofamiljen
Medlem i SKR sedan 1992
Antal medlemmar i Sverige 13700
Antal församlingar 350
Bildades 1856
Föreståndare Kerstin Oderhem
Webbplats www.efs.nu
E-post info@efs.nu
Telefon 018-430 25 00
Postadress Box 23001, 750 23 Uppsala