Etiopiska ortodoxa kyrkan

Etiopiska-ortodoxa kyrkan i Sverige bildades i slutet av 1980-talet av invandrare från Etiopien.

Sätet för kyrkan finns i Stockholm och dess tillhörighet finns inom den österländska-orientaliska traditionen i den ortodoxa kyrkofamiljen. Den första etiopisk-ortodoxa kyrkobyggnaden i Sverige, Medhanealem kyrka, invigdes år 1995 i Hagsätra i Stockholm.

Organisatoriskt styrs samtliga församlingar av ärkestiftet som leds av ärkebiskop Elias som står under patriark Merkorios med säte i USA. Den etiopisk-ortodoxa kyrkan är den till antalet största orientalisk-ortodoxa kyrkan i världen med uppemot 40 miljoner bekännare.

Kännetecknande för den etiopiska-ortodoxa kyrkan är att man är präglad av gammaltestamentliga och judiska inslag. Detta beror på att det historiskt har funnit en stark koppling till det judiska och en närvaro av judiska folkgrupper i Etiopen. Gudstjänsten förrättas på det liturgiska språket geez som blandas upp med sånger och hymner på det moderna etiopiska talspråken. Trummor, dans och sång är vanligt förekommande inslag i liturgin. De stora högtiderna är jul, påsk, timqet (högtid för Jesu dop), Mesqel (Det sanna korsets högtid).

Fakta om Etiopiska ortodoxa kyrkan

Kyrkofamilj Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen
Antal medlemmar i Sverige 3250
Antal församlingar 2
Bildades 195
Föreståndare Elias
Telefon 08-724 60 76
Postadress Box 1036, 101 38 STOCKHOLM