Kyrkaarbetsliv-460x307

Nätverket ”Kyrka-arbetsliv” bildades för trettio år på initiativ från dåvarande LO-ordförande Stig Malm som inbjöd kyrkorna till möte kring värderingsfrågor, arbetslöshetsfrågor och  internationell solidaritet.  Utifrån det mötet bildades en arbetsgrupp där fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och näringsliv och också inbjudit till åriga konferenser kring arbetsliv och med fokus på människan lika värde. Från Equmeniakyrkans håll finns Inga Johansson, samordnare för kyrka-samhälle, med som ordförande för nätverket:

– Nätverket har varit vilande de senaste åren,  på grund av lika orsaker,  men  när vi nu möttes igen så är det tydligt att vi har många gemensamma utgångspunkter och inte minst nu, med tanke på den stora flyktingströmmen och ökande invandringen till Sverige. Hur kan vi tillsammans ta ansvar och samverka för ett öppet och inkluderande samhälle?

– Carola Lemne, Vd Svenskt Näringsliv, berättade på mötet hos LO, om Svenskt Näringslivs kampanj, Ett öppet och välkomnande Sverige och framhöll att invandring och migration inte enbart handlar om humanitära insatser utan också om en nyttoinsats för att utveckla näringslivet . Det svåra nu är att det tar så långt tid för nya svenskar innan de kommer in arbetslivet.

Samtalet landade i att vi undersöka möjligheter att på något sätt samverka kring Svenskt Näringslivs kampanj Ett öppet och välkomnade Sverige och Carola Lemne fick i uppdrag att komma med förslag på hur en sådan samverka skulle kunna se ut.

Inga Johansson berättar att det idag på flera platser finns präster/pastorer/diakoner som på del av sin tjänst finns på arbetsplatser för att möta de anställda, finnas till för samtal, för själavård, rehabilitering, krisberedskap och utbildning. Alldeles nyligen har också hållits en utbildning för pastorer/präster/diakoner som finns i arbetslivet men också på fängelser, sjukhus och universitet. Equmeniakyrkan har ett 80-tal medarbetare i sådana tjänster.

Fortsätt läsa mer från oss