SKR:s allra nyaste projekt heter Kunskap och engagemang. I projektet ska en utbildning tas fram och en första kurs genomföras. Det handlar om att bli följeslagare till en asylsökande eller till en i kommunen nyanländ flykting.

Följeslagarmetodiken har SKR tidigare arbetat med i flera olika sammanhang, bland annat i södra Afrika och i Israel/Palestina. Följeslagarens mål och uppgift är att vara med och se till att människor inte kränks eller får sina rättigheter åsidosatta. Som asylsökande i ett främmande land är man en i utsatt position. En följeslagare vill värna om att människor blir behandlade med respekt och att lagar och konventioner följs på ett korrekt sätt.

Fortsätt läsa mer från oss