Den 12 maj hålls ett stormöte i Stuttgart för ett världsvitt ekumeniskt nätverk av kristna rörelser. Nicky Gumbel, Alphas grundare, kardinal Kasper, chef för katolska kyrkans ekumenik, och EU´s vicepresident Barrot bland talarna.

Mitt i EU:s 50-års jubileum äger en annan slags toppmöte rum i Tyskland: i Stuttgart samlas den 12 maj 11.000 deltagare från 230 olika rörelser och grupper från alla kristna kyrkor: evangelisk-lutherska, reformerta, katolska, ortodoxa och anglikanska kyrkorna, frikyrkorna och nyare grupper som t ex Alpha International. Nätverket ”Tillsammans för Europa”, som numera är världsvitt, har utgått ifrån kyrkornas bas men arbetar med stöd av och i samarbete med respektive kyrkoledningar.

Bland initiativtagarna finns tyska KFUM-KFUK, den karismatiska förnyelsen, S Egidio och Focolarerörelsen. Man önskar synliggöra den kristna erfarenhetens vitalitet även i dagens värld, i de olika områden där man är verksam: böneliv, karitativ verksamhet, ungdoms- och familjearbete, miljö- och fredsarbete, engagemang inom konst, ekonomi, kultur mm.

Mot bakgrund av skepsis, fördomar och fiendskap mellan andra världskrigets och kyrkosplittringens barn vill initiativtagarna verka för försoning och förbrödring mellan människor, oavsett nationell, politisk eller religiös hemvist.Vid mötet i Stuttgart deltar från Sverige bl a Henrik Rosén, direktor för mission och evangelisation vid Sveriges kristna råd, samt representanter från S:ta Clara församling i Stockholm samt Focolarerörelsen.

Bland talarna märks EU-kommissionens vicepresident Barrot, Italiens premiärminister Prodi, Albaniens ortodoxe ärkebiskop Yannulatos samt kardinal Kasper, ansvarig för Katolska kyrkans ekumeniska sekretariat. Sistnämnde kallade nyligen nätverket för en ”ekumenikens motor”, som han sätter stort hopp till för att föra kyrkornas enhet framåt.

Fortsätt läsa mer från oss