The National Council of Churches in the Philippines (NCCP) tillsammans med 17 andra civila samhällsorganisationer har listats som kommunistisk terroristgrupp. Karin Wiborns brev skickas bland annat till Filippinernas ambassad i Oslo som företräder länderna i Norden.

Brevet från Sveriges kristna råd:

Till den Filippinska ambassaden i Oslo, Norge:

Angående situationen för Filippinernas kristna råd

Det har kommit till vår kännedom att Filippinernas kristna råd (National Council of Churches in the Philippines (NCCP) liksom andra civilrättsorganisationer listats som kommunistisk terroristgrupp. Vi avvisar starkt detta orättfärdiga påstående och vill uttala vårt stöd som systerorganisation.

National Councils of Churches formas av de kyrkor som tillsammans vill stärka kyrkornas enhet i respektive land. I Filippinerna, såväl som på andra håll i världen, färgas det ekumeniska arbetet ofta av strävan efter jämlikhet, skydd av de mänskliga rättigheterna och djup respekt för varje människas okränkbara värdighet utifrån tron att alla människor är skapade till Guds avbild. Nationella kristna råd, kyrkor tillsammans, tar ofta ställning för särskilt utsatta grupper. Detta sker inte för att stödja viss partipolitik, utan för att ge röst åt de mest utsatta i samhället.

Vi känner till att det på Filippinerna bland har annat inneburit en kamp mot fattigdom, mot narkotika, stöd till ursprungsbefolkning och marginaliserade grupper. Flera av medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd är nära förbundna till medlemskyrkor i NCCP.

Sveriges kristna råd har 26 medlemskyrkor och 3 observatörer och utgör kyrkorna tillsammans i tro och handling. I den världsvida ekumeniken står många nationella råd vid varandras sida och därför vill vi starkt avvisa anklagelserna mot NCCP.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn
generalsekreterare

Kopia på brevet skickas till:
National Council of Churches in the Philippines
Christian Conference of Asia
World Council of Churches, Geneva, Switzerland
Embassay of Sweden, Manila, Philippines


Mer information

Hemsida för ”The National Council of Churches in the Philippines” (NCCP):
http://nccphilippines.org/

Ladda ner brevet på engelska (PDF):
20191113 National Council of Churches in the Philippines


 

 

Fortsätt läsa mer från oss