Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) är ett samarbetsorgan för sex frikyrkor i Sverige.

Sveriges Frikyrkosamråd i dess nuvarande form bildades 1992, men har sina rötter i Frikyrkliga samarbetskommittén (FSK) som bildades redan 1918.

De kyrkor och samfund som är medlemmar i Sveriges Frikyrkosamråd utgör den största delen av frikyrkofamiljen i Sveriges kristna råd.

Medlemskyrkor är Pingst FFS, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Svenska Alliansmissionen och Svenska Adventistsamfundet.

FSR har som syfte att stödja samverkan mellan frikyrkorna bland annat i form av samordning av institutionssjälavård och församlingsplantering. FSR ger ekonomiskt stöd till dessa båda ändamål.

Under 2022 beslutade FSR också efter förfrågan från företrädare för personer som berättar att de fått psykiska sår i frikyrklig kontext att inrätta möjlighet att söka subvention för terapisamtal. Närmare information finns här: Subventionerad terapi till personer som fått psykiska sår i en frikyrklig kontext (pdf)

För kontakt med FSR, maila samordnaren på victoria.gejrot@skr.org