Hur kan kristen mission bedrivas på ett respektfullt sätt? Kyrkornas Världsråd, Påvliga rådet för interreligiös dialog och Evangeliska världsalliansen, representerande 90 procent av kristenheten, har under fem års tid arbetat med att ta fram en gemensam uppförandekod om kristen mission.

Uppförandekoden, Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld — Rekomendationer för uppförande, presenterades i Geneve i juni och utgör ett unikt ekumeniskt dokument med rekommendationer för hur kristen mission bör bedrivas med respekt för andra religioner. Dokumentet diskuterades vid SKRs rådsmöte 18 januari 2012.

Fortsätt läsa mer från oss