NAV anstalt Kumla
Det finns cirka 150 präster, pastorer, diakoner och ordenssystrar som arbetar vid häkten och anstalter. Foto: Mikael Stjernberg.

Den andliga vården inom Kriminalvården innebär att pastorer, präster, diakoner och imamer från olika trossamfund förordnas till Nämnden för Andlig Vård (NAV). Under många år har Sveriges kristna råd ansvarat för den kristna samordningen vilket bland annat inneburit rekrytering och utbildning av medarbetare. Med åren har verksamheten vuxit och då beloppet numera överstiger summan för direktupphandling har avtalet sagts upp och den andliga vården blev under hösten föremål för en offentlig upphandling. Nyligen skrev Kriminalvården och Sveriges kristna råd under ett tvåårsavtal som började gälla vid årsskiftet.

– I avtalet ingår fler uppgifter än vad Sveriges kristna råd tidigare utfört, exempelvis att teckna lokala avtal med olika församlingar samt att tillhandahålla expertis i religiösa frågor. Oavsett vilken religion man tillhör ska man kunna vända sig till NAV-konsulenterna med frågor, säger Gunilla Nilsson, kvalificerad handläggare på Kriminalvården.

I den nya upphandlingen finns också ett säkerhetsskyddsavtal som innebär att alla NAV-medarbetare ska registerkontrolleras av Säkerhetspolisen (Säpo). Alla ska också genomgå en introduktionsdag som handlar om Kriminalvårdens värdegrund och samtalsmetodik.
– Den ekumeniska samordningen av själavårdare vid anstalter och häkten är en prioriterad verksamhet av kyrkorna och vi är glada över det förtroende som Kriminalvården visar oss, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Det finns cirka 150 präster, pastorer, diakoner och ordenssystrar som arbetar vid landets häkten och anstalter. NAV-verksamheten syftar till att hjälpa intagna att utöva sin grundlagsskyddade religionsfrihet där den främsta uppgiften är den enskilda själavården och att ordna gudstjänster. Andra delar av arbetet är att leda samtalsgrupper, ansvara för de frivilliga besöksgrupperna och genom sin närvaro och sitt arbete utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom Kriminalvården.

Det nya avtalet medför att Sveriges kristna råd centralt fördubblar sin samordningsfunktion av NAV-arbetet från två till fyra heltidstjänster.

Läs mer

Andlig vård i Kriminalvården

Fortsätt läsa mer från oss