Avtalet mellan Sveriges kristna råd, SKR, och Kriminalvården gäller de kommande fyra åren med möjlighet till förlängning i ytterligare två år och omfattar drygt fyra miljoner kronor per år. Inom Sveriges kristna råd arbetar fem personer i sammanlagt fyra heltidstjänster inom det som kallas Nav, Nämnden för andlig vård.

Den andliga vården inom Kriminalvården innebär att totalt omkring 180 pastorer, präster, diakoner och imamer på hel- eller deltid arbetar på Kriminalvårdens anstalter och häkten. Samtal med intagna och gudstjänster och andakter är två av huvuduppgifterna.

– Den andliga vården vid anstalter och häkten är en angelägen uppgift för kyrkor och andra trossamfund och på SKR är vi förstås väldigt glada över att få fortsatt förtroende från Kriminalvården att samordna denna, säger Peter Karlsson, som sedan 1 september är samordnare av Nav-arbetet.

Under drygt 25 år ansvarade Sveriges kristna råd för den kristna samordningen. Verksamheten växte och 2016 låg kostnaderna för den andliga vården på en sådan nivå att Kriminalvården inte längre kunde göra en direktupphandling. Den offentliga upphandling som gjordes inför åren 2017-2018 gick till SKR, varefter avtalet förlängdes för åren 2019-20. Nu väntar alltså samordningsansvaret i ytterligare fyra år.

I SKR:s samordningsuppdrag ingår bland annat utbildning och fortbildning, rekrytering av medarbetare för den andliga vården i Kriminalvården och att ha kontakt med församlingar som är arbetsgivare för dessa medarbetare, samt att skriva avtal där det förekommer. Uppdraget innebär också ett övergripande ansvar för rekrytering av och utbildningar för medarbetare inom muslimsk andlig vård i Kriminalvården.


Läs mer

Mer om andlig vård inom Kriminalvården: Länk

Fortsätt läsa mer från oss