Tillsammans med en mångfald organisationer från olika samhällssektorer har Sveriges kristna råd undertecknat ett upprop om att regeringen snarast måste skicka den utredning som gjorts om vård för papperslösa på remiss, så att processen mot ny lagstiftning kan gå vidare. Nu ges möjligheten att personligt, med sitt namn, stödja uppropet. Gör det!

Fortsätt läsa mer från oss