UTTALANDE Förhandlingarna om Kosovos framtida status har inletts. I och med detta får vi också en möjlighet att skåda in i Europas framtid.

I Kosovo har Europas kulturer svetsats samman genom historien. Samtidigt kan Kosovo hjälpa oss att se framåt mot ett öppet Europa, där nationella gränser spelar allt mindre roll och mångfalden blir viktigare.

Kosovo är en omistlig del av Europas framtid, med dess kulturella mångfald och särpräglade historia. Det finns tillräckligt med luft, vatten och land för att alla folk skall kunna leva tillsammans. Kosovo måste bli ett öppet land med möjlighet för olika kulturer att mötas och samexistera. Det är oacceptabelt att ett folks rättigheter tillgodoses på bekostnad av ett annat folks.

Det är också oacceptabelt att ett folks – nämligen serbernas – historiska monument och heliga platser förstörs i strävan efter en ensidig självständighet. Vi får inte glömma att i Kosovo uppstod den serbiska nationen och den serbisk-ortodoxa kyrkan.

Kosovo är en omistlig del för kosovo-albanerna, men det är också en omistlig del för serberna, såväl i Kosovo som utanför Kosovo. Om Kosovo skall förbli ett öppet land, oavsett politisk status behöver det finnas kulturell och politisk kommunikation mellan Serbien och den kosovo-serbiska befolkningen.

Kosovos historiska arv ger för handen att landet varken kan ägas eller styras av ett enskilt folk, utan tillhör mångfalden, en mångfald som riskerar att gå förlorad genom våld och ensidiga självständighetssträvanden. Konsekvensen blir nya murar som går på djupet i Europas själ.

Det är därför nödvändigt att omvärlden tillförsäkrar den serbiska kulturens vagga och den serbiska minoriteten verklig säkerhet, annars riskerar vi att förlora en omistlig del av Europas identitet.

Valsta 27 april 2006
Sveriges kristna råds årsmöte

Fortsätt läsa mer från oss