Sveriges kristna råd med sitt presidium fördömer dagens koranbränning utanför Stockholms moské. Som kristna kyrkor försvarar vi varje människas rätt att utöva sin tro oavsett religion. Koranbränningen är en medveten kränkning av muslimsk tro och identitet, men vi ser det också som ett angrepp på alla oss troende människor. Därför vill vi uttrycka vår medkänsla med muslimskt troende i vårt land.

Presidiet för Sveriges kristna råd:
Anders Arborelius, kardinal Stockholms katolska stift
Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan
Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan
Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Fortsätt läsa mer från oss