Logotype

Här finns logotypen för Sveriges kristna råd att ladda ner. Den får endast användas med tillstånd av Sveriges kristna råd. Logotypen får varken helt eller delvis användas i andra sammanhang än då organisationen medverkar.

SKR:s logotype

Logotypen för SKR består av namnet och en symbol och är en del av organisationens varumärke. Färger, typsnitt, symboler, bilder, ljud är andra element som tillsammans bildar ett uttryck och berättar vilka vi är. Man ska kunna ta bort logotypen och ändå känna igen Sveriges kristna råd. Men logotypen förblir alltid hörnstenen i varumärket. Sveriges kristna råd upplåter originalen för användning men tar inte ansvar för problem eller kostnader som kan uppstå som följd av eventuella felaktigheter i originalen.


Ladda ner logotype
EPS-format, svensk logo: EPS_swe_logo
EPS-format, engelsk logo: EPS_eng_logo

PNG/Office-format, svensk logo

PNG/Office-format, engelsk logo

Profilmanual

Grafisk profilmanual för Sveriges kristna råd (PDF): Grafisk manual

Ekumenisk symbol

För lokala ekumeniska råd som önskar använda en logotyp hänvisar vi till den logotyp som Kyrkornas Världsråd tagit fram. Den är fri att använda och gemensam för en stor del av den ekumeniska rörelsen:
http://wcc-coe.org/wcc/who/newlogos.html

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page