Länkar

Här finns en sammanställning över länkar till olika kristna medier, organisationer och ekumeniska råd. Dessutom länkar till myndigheter som Sveriges kristna råd regelbundet har kontakt med.

Kyrklig media

Dagen
Dagens Seglora
Katolskt Magasin
Kyrkans Tidning
Signum
Sändaren
Världen idag
Kanal 10

Ekumeniska organisationer och liknande

Alpha Sverige
Brommadialogen
CREDO, kristen studentrörelse
Ekumeniska Centret
Ekumeniska EU-kontoret
Focolare
Forum för tro, kultur och samhälle
Förbundet för kristen enhet
Förbundet Kristen humanism
Hela Människan
Hållbar kyrka
Kristna Fredsrörelsen
Kristna Studentrörelsen, KRISS
Kvinnor i Svenska kyrkan
Liv- och Fredinstitutet
Ortodoxa kyrkan i Sverige
Pilgrimscentrum
Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG
Sensus studieförbund
Sjukhuskyrkan
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Bilda, avdelningen Ortodox bildning och kultur
Svenska Bibelsällskapet 
Svenska missionsrådet 
Svenska Soldathemsförbundet
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK
Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH
Willow Creek Sverige

Myndigheter

Kammarkollegiet
Kriminalvården
Migrationsverket
Myndigheten för stöd till trossamfund, SST
Socialstyrelsen

Lokala ekumeniska råd med egen webb

Ekumeniska rådet i Gnosjö
Ekumeniska rådet i Kristianstad
Ekumeniska rådet i Skillingaryd
Ekumeniska rådet i Västerås
Göteborgs kristna samarbetsråd
Lunds Kristna Råd
Malmö Kristna Råd 
Mölndals Kristna Samarbetsråd
Sigtuna Märsta kristna råd
Sollefteå Kristna Råd
Södra Sunnerbo Kristna Råd
Tysslinge Kristna Råd
Umeå kristna råd
Uppsala kristna råd
Örebro kristna samarbetsråd
Österåker Östra Ryd

Ekumeniska råd, Norden

Danmark
Finland
Norge
Island

Internationellt

Baptist World Alliance
CEC – Europeiska Kyrkokonferensen
Centro pro unione, Rom
De europeiska katolska biskopskonferensernas råd, CCEE
Globetics.net
Kommissionen katolska biskopskonferenser i EU-länderna, COMECE
International Prison Chaplains´Association, IPCA Worldwide
Lutherska Världsförbundet, LWF
Pontifical Council for Promoting Christian Unity
World Council of Churches – Kyrkornas Världsråd
World Alliance of Reformed Churches
World Pentecostal Fellowship

Synpunkter?

Fel, tips och synpunkter: webmaster@skr.org

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page