En bomb dödade och skadade sammanlagt 100 muslimska pilgrimer i Irak den 5 oktober, i lördags. I svensk media en nyhet nämnd i förbifarten tillsammans med konstaterandet att det sekteristiska våldet i Irak tilltaget sedan 2008. För mig bidrar det till känslan att nu får det vara nog! Vi kan inte hålla på att döda och skada varandra. Det har vi aldrig rätt till. Och vi har inte rätt att kränka människor och mänsklig liv på grund av tro och religion. Det är inte okej att en bomb exploderar i en kyrka i Pakistan. Det är inte okej att muslimska pilgrimer i Irak dödas.

Den 14 oktober bjuder Sveriges kristna råd i samverkan med Svenska missionsrådet till opinionsmöte. Det är tid att tala. Det är tid att reagera. Det är tid att samlas i bön och ropa ut vårt Kyrie – Herre, förbarma dig – i en värld som tappat bort medmänsklighet och respekt. Jag vet inte på vilket sätt vi kan göra skillnad, men jag vet att det betyder oerhört mycket för människor med släkt, familj och som har sina kyrkors centrum i områden som Egypten och Syrien – för att nämna ett par.

Det känns inte längre som ett alternativ att vara tyst. Inte för mig. Jag behöver få samlas med andra till bön – jag tror på bönens makt att förändra –  och jag behöver få möta dig, som liksom jag, inte längre vill höra och läsa om förstörda kyrkor, bombningar mot pilgrimer och heliga platser. Jag kan inte längre acceptera ord som utrensning och förföljelse. Jag vill stå upp för fred mot våld, för livet mot död. För rätten att tro – eller avstå – utan att diskrimineras. Jag behöver få känna att jag inte är ensam, utan vi är många som inte vill ha det så här. Som inte kan acceptera genom tystnad.

Så låt oss samlas till bön för trossyskons och kyrkors överlevnad i Syrien, Egypten, Irak, Pakistan – listan kan göras längre. I samma andetag – låt oss också be för människor av annan bekännelse som förföljs på grund av sin tro. Låt oss be för oss själva och att den kristenhet som på många platser idag är trängd och förföljd inte ska frestas till förföljese och förtryck av troende av annan religion. Låt oss be för en värld som blöder och i allt söka Kristi sinnelag som är fred och kärlek.

Välkommen till Clara kyrka måndag den 14 oktober 17.00!

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred

/Karin Wiborn

annons opinionsmöte

Fortsätt läsa mer från oss