Den italienske pastorn Luca Negra. Foto: Albin Hillert/KEK.

”Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det” (Hebréerbrevet 13:2). Där ligger grunden för kyrkornas engagemang för människor som sökt sig till vårt land undan krig och förtryck.

Gästfrihet var temat den första dagen för generalförsamlingen för den Europeiska kyrkokonferensen, KEK, i Serbiens andra stad Novi Sad. Och vi leddes in i temat igenom ett spännande bibelstudium över Första Moseboken 18:1-8 under ledning av den italienske pastorn Luca Negra. Tre främlingar bjöds in till måltid av Abraham och Sara. Deras gästfrihet blir en förebild för människor i alla tider och inte minst för oss i vår tid när vi möter människor på flykt som söker skydd i vårt land. Pastor Negra gav Abrahams och Sara handlande en ny benämning, filoxenia (främlingsvänlighet) till skillnad från oviljan att ta emot människor från andra kulturer som ofta bottnar i främlingsfientlighet, xenofobi.

Abrahams gästfrihet kontrasteras i kapitel 19 med hur människorna i Sodom avvisar samma gäster. Medan Abrahams och Saras fick välsignelse drabbade Guds vrede Sodom och Gomorra.

I kristen tradition betraktas de tre främlingarna som änglar, vilket speglas i citatet från Hebréerbrevet ovan och särskilt i ortodox tradition har mötet med de tre främlingarna blivit en symbol för treenigheten, vilket visas i en berömd ikon av den ryske mästaren Andrei Rublev från 1400-talet.

Att gästfrihet är ett av generalförsamlingens tema har sin förklaring i att migrationsfrågan sedan länge varit en viktig fråga för Europas kyrkor inte minst under de senaste åren då krigen i Mellanöstern tvingat miljoner människor på flykt. De flesta stannar i regionen, men många kommer till Europa där kyrkorna har tagit ett stort ansvar.

Att välkomna främlingen är en kristen dygd och innebär djupast sett att välkomna Gud, vilket Jesus stryker under i Matteusevangeliet 25:40: ”vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”.

Så frågan till oss idag är om vi ska följa Abrahams och Saras exempel och välkomna främlingar eller Sodoms exempel att avvisa dem. Och pastor Negra spetsade till det när han kallade dem som avvisar främlingar vår tids sodomiter.

Nu var inte gästfrihet det enda som generalförsamlingen behandlade. Det övergripande temat hade hämtats från Jesus avskedstal till lärjungarna när han ger dem uppdraget att föra hans verk vidare: ”Ni ska vara mina vittnen” (Apostlagärningarna 1:8). Det är ett tydligt budskap till kyrkorna i Europa att i ord och handling stå upp för kristna värden i en tid som för många upplevs som kaotisk. Andra dagar talade vi om rättvisa och hopp, ett hopp som vi som kristna bygger på att Jesus genom sin uppståndelse visat att det är livet, inte döden som får sista ordet.

I strategidokumentet för den kommande arbetsperioden som generalförsamlingen antog sista arbetsdagen uttrycks detta tydligt: ”Kristna drivs av hopp, inte av rädsla”.

Och i den andan fortsätter vi att be:
Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Olle Kristenson

Fortsätt läsa mer från oss