När Fader Truls Bernhold tillsammans med Kriminalvårdsinspektören på säkerhetsavdelningen Leif Nilsberth bjöd in ett antal av Sveriges långtidsdömda till en klostervistelse efter Ignatius de Loyolas andliga väg var det många som höjde ögonbrynen. I dag är klostret så efterfrågat och väntetiden så lång att ingen ifrågasätter metoden.

De första klostervistelserna hölls på vanliga avdelningar på anstalterna i Kumla och Österåker, men i mars 2003 kunde en speciell avdelning, Klostret på Kumla, invigas av dåvarande generaldirektören Bertel Österdahl. Sedan dess har verksamheten fördjupats och Fader Truls har fått medhjälpare i sitt svåra uppdrag som andlig ledare.

Året 2005 avslutades klostret som projekt på Sveriges Kristna Råd och verksamheten lämnades över till Kriminalvårdsanstalten Kumla som fortsätter att ha ett kloster innanför murarna, som en integrerad del av vården. Fader Truls fortsätter att ha den andliga ledningen och får en samrådsgrupp från Sveriges Kristna Råd och anstalten till hjälp.

Kumlaanstalten kommer i fortsättningen att ha ansvaret för lokaler, vistelser och intagna, medan Sveriges Kristna Råd och Truls Bernhold behåller ansvaret för innehållet och genomförandet av klostrets olika retreatprogram.

Fortsätt läsa mer från oss