PrintHar jorden råd med oss? Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle leva som vi i Sverige. Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste rättvisefrågor och därför är det viktigt att se på klimatförändringarnas konsekvenser ur ett människorättsperspektiv.

– Det är rika länder som Sverige som stått för de största klimatutsläppen, säger Maria Bäcklund som är koordinator för Kyrkornas globala vecka. -Det är också i de länderna kunskapen, tekniken och pengarna finns som gör det möjligt att minska utsläppen. Vi kan alla vara med i detta arbete, till exempel genom att höja vår röst gentemot politiker och kräva förändring. Vi kan också påverka andra genom att diskutera och dela med oss av vår kunskap och vi kan agera klimatsmart i vår vardag, berättar Maria Bäcklund.

Kyrkans globala vecka deltar i kampanjen ACT Now for Climate Justice som är en global kampanj för klimaträttvisa. Förhoppingen är att samla in minst 1 miljon underskrifter världen över som överlämnas på klimattoppmötet i Paris i december 2015. Det kommer även att ske en ekumenisk pilgrimsvandring som startar i Uppsala och avslutas i Paris.

Förra året genomfördes hundratals evenemang i Sverige under Globala veckan, allt från gudstjänster på temat till konserter, matbufféer och tipspromenader.

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Arrangörerna tar fram tema och verktyg men över hela landet planerar och genomför engagerade människor olika aktiviteter. Veckan firas varje år i november, med avslutning på Domsöndagen. I år är det 15 till 22 november.

Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka och arrangerar den tillsammans med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Inspirationsmaterial för Kyrkornas globala vecka skickas ut till landets församlingar i augusti. Men redan i juni finns på webben tips på föreläsare, faktatexter, intervjuer, teologisk fördjupning, gudstjänst- och andaktsmaterial etc.

Läs mer: www.globalaveckan.se

Fortsätt läsa mer från oss