I Immanuelskyrkan i Stockholm hölls under tisdagen Sveriges Kristna Råds andra klimatkonferens. SKR:s styrelse fanns med vid förmiddagens föredrag och arbetspass.

Konferensen hade två huvudsakliga fokus; dels att lyfta fram goda exempel på sådant som görs på olika håll i Sverige och i Europa i övrigt, dels att vara ett kyrkornas förberedelsetillfälle inför det stora klimatmötet i Köpenhamn under de första två veckorna i december.

Några nya uttalanden gjordes inte vid konferensen, utan kyrkornas linje ligger fast.

Fortsätt läsa mer från oss