SKRs AU har antagit ett handlingsprogram som syftar till att stärka de svenska kyrkornas klimatengagemang och underlätta ekumenisk samverkan i klimatfrågan.

Fortsätt läsa mer från oss