klimat

Det är tisdag morgon och tankesmedjan Fores och Diakonia bjuder in till frukost på temat Klart i Lima på väg mot Paris. Lokalen är överfull av människor från civilsamhället, myndigheterna, företagen och andra intresserade. Jag är där eftersom klimatfrågorna kommer att vara ett av Sveriges kristna råds prioriterade områden under 2015: Kyrkornas globala vecka kommer att fokusera klimat och rättvisa.

Vägen från Lima till Paris är av fylld av möjligheter och svårighet. Talarna ger olika perspektiv. Och det är Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen som säger: ”Klimatfrågan dör av att vara en miljöfråga. Det måste vara en välfärdsfråga.” Hans poäng är att när vi isolerar klimatfrågan blir den bara en kostnad. Vad skulle hända om vi skickade näringsministern till förhandlingarna istället? Skulle han kunna beskriva alla de möjligheter som finns i ny teknik och energieffektivisering som faktiskt skapar jobb och tillväxt? 100% förnybart samhälle är affärsmässigt lönsamt.

Axelssons påstående är ett av flera påståenden som sticker ut i det mycket stimulerande och lärorika samtal som gavs. Petter Lydén från Diakonia hoppades på ett stort folkligt engagemang som sätter tryck på politikerna. Vi är många som instämmer. Hela seminariet sändes dessutom på Youtube.

wcc genevé

Jag skriver årets första bloggtext från Genevé. Under några dagar besöker ledningen för Sveriges kristna råd Kyrkornas världsråd (KV). Vi pratar om A Pilgrimage of Justice and Peace som är det tema som de 349 kyrkorna i KV med ungefär 500 miljoner medlemmar valt för de närmaste sex årens arbete. Gud har bjudit in oss i det arbete för människors upprättelse och försoning som Gud själv initierat för vår och världens skull. Vad innebär det för oss? Det handlar om att vara Tillsammans för livet (som är titeln på det dokument om mission som blev frukten av många års arbete inom kyrkornas gemenskap).

Och där finns ju en koppling mellan Kyrkornas världsråd och Svante Axelssons påstående ovan. Vi är med i arbetet för en värld som även i fortsättningen är beboelig för människor och andra varelser. Vi vill Värna den skapelse som Gud älskar. Och vi gör det därför att Gud älskar världen och vill oss alla väl.

Därför fortsätter vi att be: Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet.

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss