KG HAMMARBoken följer upp Kyrkornas Världsråds (KV) konferens i Kingston och ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för KVs generalförsamling i Busan hösten 2013.  Den är också en del av resursmaterialet för Globala veckan 2013.

KG Hammar som skrivit huvudtexten kallar den ”ett utkast till en fredsteologi” och tar läsaren med på ett rejält bibelstudium kring texter om våld och ickevåld, krig och fred. Del två består av reflektioner kring KG Hammars text och konkreta , hoppingivande exempel om att fredsbyggandets väg är möjlig när vi följer Jesu eget exempel – och när människor av god vilja förenar sina krafter.

Equmeniakyrkans Sofia Camnerin och Lasse Svensson medverkar i boken, den ena med en reflektion kring försoning och den andre med ett brev till Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan, Sydkorea senare i höst, skrivet tillsammans med ärkebiskop Anders Wejryd och Sveriges kristna råds generalsekreterare, Karin Wiborn.  Bland övriga medverkande finns  bland annat Stina Oscarson, Lars Ingelstam och Sofia Walan.

Förhoppningen med boken är att många församlingar ska engagera sig i fredsfrågan, särskilt som 2014 är ett märkesår och kommer uppmärksamma att Sverige haft fred i 200 år. Dessutom ska en ny försvarsöverenskommelse göras – och det är valår. Därför kommer också alla riksdagsledamöter få varsitt exemplar av boken liksom ett antal andra beslutsfattare.

Med en fredsteologi som grund finns det goda skäl att driva frågan om en tyngdpunktsförskjutning, att gå från militär krishantering till civilt förebyggande av våld och väpnad konflikt samt fredsbyggande. Här kan kyrkorna i Sverige bidra med kunskaper och erfarenheter och inte minst med sina stora internationella nätverk. Längst bak i boken finns ett samtalsunderlag – perfekt för möten, kyrkkaffen och samlingar.

bokomslag fredBoken ges ut av Marcus förlag och Sveriges kristna råd och lanseras vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 26 september.

Fortsätt läsa mer från oss