patriak otrodox

Mar Dinkha IV upprätthöll sitt ämbete som katolikos i 39 år. Sveriges kristna råd uttrycker sitt djupa deltagande med sin medlemskyrka, Österns Assyriska kyrka i Sverige, dess ledare biskopen Mar Odisho Oraham och kyrkans alla troende i Sverige och runt om i världen.

Österns Assyriska kyrka kommenterar sin högste ledares avsomnande med följande ord:

”Hans Helighet ägnade hela sitt liv till att tjäna Herren och vår heliga kyrka. Hela sitt liv arbetade han hårt för att vara en god andlig fader till oss alla. I dag har himlen välkomnat honom; så må han vila i frid”.

Fortsätt läsa mer från oss