Valentine
Valentine Aderibole på Sveriges kristna råd. Foto: Mikael Stjernberg.

Under perioden januari-april finns Valentine Aderibole på Sveriges kristna råd. Hans uppgift är att söka upp och sammanställa en lista med uppgifter om ”migrantförsamlingar”. Med detta avses kristna gemenskaper, ofta fristående församlingar, som huvudsakligen består av människor födda utanför Sverige.

-Liknande sammanställningar har gjorts i Danmark och Norge, vilket ledde till att mötesplatser skapats där församlingsledare kunnat mötas för samtal och gemenskap, säger Björn Cedersjö, direktor för kyrka-samhälle inom Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd önskar att denna sammanställning ska fungera som ett redskap i det kristna enhetsarbetet.

Fortsätt läsa mer från oss