Stor grupp av människor som förbereder sig inför generalförsamling i Karlsruhe.

Kyrkornas världsråd kommande generalförsamling är i tyska Karlsruhe mellan 31 augusti och 8 september 2022.
Nu har den svenska delegationen och den utökade gruppen haft förmötesdagar.

Runt 35 personer samlades under fredagen och lördagen, 8-9 april, på Ekumeniska centret i Alvik till ett förmöte inför Kyrkornas världsråds kommande Generalförsamling i Karlsruhe, Tyskland. Mötet handlade om vilka frågor som kan bli aktuella i Karlsruhe och hur den svenska delegationen bäst kan använda dagarna där för att bidra till det ekumeniska arbetet inom Kyrkornas världsråd.

Första delen av förmötet riktades framför allt till Generalförsamlingens svenska delegater. Tiden ägnades åt gemensam fördjupning i Generalförsamlingens tema ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning”. Därtill samtalade man om vilka frågor man ser som mest angelägna, eller som av annan anledning kan komma att prägla dagarna i Karlsruhe. Särskilt utrymme fick frågan om de ekumeniska konsekvenserna av Rysslands invasionskrig i Ukraina.

På lördagen utökades mötet till att omfatta en större grupp människor som i olika funktioner är på väg till generalförsamlingen. Programmet utformades så att deltagare med kunskaper och vana vid internationella ekumeniska sammanhang fick utrymme att dela med sig av sina erfarenheter till de som är nyare i sammanhanget – till exempel de som deltar inom ramen för Sveriges kristna råds projekt Ung ekumenik och studenter vid sommarskolan Global Ecumenical Theological Institute.

– En märkbar stämning av förväntan spreds vid förmötet, inte minst tack vare berättelser om vilken betydelse ekumeniska relationer kan få för såväl enskilda kyrkliga sammanhang som på det personliga planet. Samtidigt finns vid sidan av detta ett påtagligt allvar i tanken på de utmaningar som det innebär att samlas som internationell ekumenisk gemenskap i vår tid. Mötet sker i en värld som splittras av det orättfärdiga kriget i Ukraina, av sviter efter de år som präglats av pandemin och av en rad andra utmaningar. Att i en sådan tid mötas till en Generalförsamling vars tema centreras runt kraften i Kristi kärlek är förpliktigande och utmanande men också hoppingivande, säger Jan Eckerdal, teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd.

Foto: Nausikaa Haupt


Mer information:

Samlingssida inför kommande generalförsamlingen i Karlsruhe

Fortsätt läsa mer från oss