Vid Sveriges Kristna Råds årsmöte, som hölls den 28-29 april i Helsingborg, valdes Karin Wiborn till ny ordförande i styrelsen. Karin är missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet. SKR:s tre vice ordföranden är biskop Anders Arborelius, arkimandrit Tikhon Lundell och ärkebiskop Anders Wejryd. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan, och Maria Wingårdh, Svenska kyrkan.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för de två senaste åren presenterades och godkändes. Vid den nya styrelsens första sammanträde beslutades om tillsättande av en arbetsgrupp som ska bearbeta frågorna om SKR:s framtida arbetssätt och finansiering.

Förutom de formella förhandlingarna hölls seminarier i ett antal viktiga ämnen. Hela årsmötet möttes i seminarier kring kvinnor och män i kyrkan och kring klimatfrågorna. Fyra parallella seminarier hölls: Kring det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, frågor om mission idag, det kritiserade regeringsförslaget om försörjningskrav vid anhöriginvandring och kring frågor om religionsdialog och -möten.

Fortsätt läsa mer från oss